Wilthagen roept MRA op in te zetten op transitionele arbeidsmarkt

23-04-2020 Nieuws #arbeidsmarkt#economie#MRA University

De kans is groot dat de coronacrisis de wereld structureel zal veranderen. Dat dwingt individuele werkenden, maar ook regio’s als de Metropoolregio Amsterdam (MRA), om na te denken over de toekomst. In hoeverre kunnen we straks nog dezelfde dingen doen op dezelfde manier? Of kunnen we dezelfde dingen blijven doen op een andere manier? En op welke gebieden moeten we echt andere dingen gaan doen? Professor Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University, sprak hier dinsdag 21 april over tijdens een webinar van MRA University.

De MRA heeft in het verleden bewezen zich te kunnen aanpassen, maar zal ook nu moeten werken aan flexibele specialisatie, zei Wilthagen.

Tijdens het webinar benoemde de hoogleraar ook een aantal thema’s en terreinen waarop de MRA zich meer op zou kunnen richten in de toekomst. Duurzaamheid, Inclusiviteit, Digitaliteit, Internationale samenwerking en Toekomst en ‘transformative design’, samengevat als ‘DID IT’.

Transitionele arbeidsmarkt

Om als regio te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en in staat te zijn tot flexibele specialisatie moet de regio ook bouwen aan een zogenoemde transitionele arbeidsmarkt. Daaronder verstaat Wilthagen een arbeidsmarkt waarin werkenden gedurende hun loopbaan regelmatig een positieverandering (transitie) maken. Regelmatige transities vergroten de flexibiliteit en mobiliteit van individuen op de arbeidsmarkt. Dit is op zijn beurt weer goed voor het concurrentie- en adaptatievermogen van het bedrijfsleven. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen zich kunnen blijven bijscholen door middel van een permanent individueel budget.

House of Skills

House of Skills (HoS) is binnen de MRA een programma waarin door middel van ‘skillspaspoorten’ en ‘paskamers’ al invulling wordt gegeven aan deze toekomstbestendige arbeidsmarkt. Programmadirecteur Annelies Spork gaf in een slotwoord aan welke initiatieven HoS ontwikkelt in tijden van corona. Onder meer een zogenoemd ‘zorgtransferpunt’ wordt ingezet in de strijd.

Webinar terugzien?

Het gehele webinar van prof.dr. Wilthagen is hier terug te zien:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Vragen en antwoorden in een podcast

Tijdens het webinar zijn uiteenlopende vragen aan professor Wilthagen gesteld, die hij na afloop in een podcast heeft beantwoord. U kunt de podcast hieronder luisteren. In de podcast komen in de volgende tijdvakken deze onderwerpen aan de orde:

1    Basisinkomen
2    4.00    ZZP/Basisinkomen
3    6.20    Wetboek van werk + Commissie-Borstlap
4    15.45    Parallelle arbeidsmarkt
5    25.55    (Juridische) verhouding lokaal/regionaal/landelijk
6    33.40    Landelijk transitiefonds
7    39.30    Drie concrete stappen voor bestuurders
8    45.00    Nieuw Amsterdams Peil (NAP) + doughnut economy

Volgend webinar

Het volgende webinar in de reeks van MRA University zal worden gegeven door dr. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij gaat in op de effecten van de coronacrisis op de (stads)logistiek in Nederland en in de MRA. Het openbare online college van dr. Walther Ploos van Amstel is op dinsdag 28 april van 16.30 uur tot 17.30 uur.