Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Dinsdag webinar MRA University: Effecten van de coronacrisis op de (stads)logistiek in de MRA

22-04-2020 Nieuws #economie#mobiliteit#MRA University

Transport en logistiek zijn van vitaal belang voor de economie en de samenleving. Wat betekent de coronacrisis voor de (stads)logistiek in Nederland en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? En wat vraagt dat voor reactie van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de MRA? Op uitnodiging van het MRA Bureau en de Amsterdam Economic Board geeft Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, dinsdag 28 april zijn visie tijdens een openbaar webinar van MRA University.

Het online college van dr. Walther Ploos van Amstel vindt dinsdag plaats van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deelname aan het webinar is gratis. Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 950 – 1349 – 5460.

Eerdere webinars over impact coronacrisis

Het webinar van dr. Walther Ploos van Amstel is het derde college in de reeks van online kennisbijeenkomsten onder de naam MRA University. Eerder gaf professor Henri de Groot (VU Amsterdam) een college over de impact van de coronacrisis op de economie van de MRA en sprak professor Ton Wilthagen (Tilburg University) over de effecten van de crisis op de arbeidsmarkt.

Over MRA University

MRA University biedt beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden en andere belangstellenden online en interactieve colleges om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop kunnen reageren als belanghebbenden in de MRA-samenwerking.

De reeks met verschillende webinars van MRA University gaat zich in eerste instantie richten op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor thema’s in de MRA-samenwerking. Het gaat daarbij om onderwerpen als arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. Dit zijn onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden.