Programma

House of Skills

Mensen werken vaker in kortere en flexibelere dienstverbanden en moeten (daardoor) vaker switchen van werk én van sector. Daarnaast hebben werkgevers hogere functie-eisen, verandert het werk in hoog tempo en verdwijnen sectoren. Maar ontstaan er ook weer nieuwe banen. Kortom, de arbeidsmarkt is en blijft volop in beweging.

Het is dus essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking zich tijdig ontwikkelt én zich regelmatig blijft ontwikkelen, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. Met name de grote groep middelbaar opgeleiden is hier nog onvoldoende op voorbereid.

Doelgroepen

House of Skills richt zich daarom met name op middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam die:
·         Werkzaam zijn in een stabiele sector;
·         Werken in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen;
·         Korter dan 1 jaar werkloos zijn;
·         Een eenmanszaken hebben of en zzp-er zijn.

Wat is House of Skills?

Een ‘laboratorium’ waar de partners naast samenwerken, ook experimenteren om verschillende loopbaanprogramma’s te ontwikkelen. Zoals onder andere:
·         Assessments en competentiescans
·         Loopbaanadvies
·         Skilltrainingen
·         Matching op basis van skills

Doel hiervan is dat mensen zelf de  regie  nemen over hun  arbeidsmarkttoekomst, waarbij een ‘leven lang ontwikkelen’ centraal staat.

Partners

House of Skills  is een regionaal samenwerkingsverband waar naast de gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam ook  ROC’s, hogescholen,  universiteiten, vakbonden, brancheorganisaties, UWV, TNO en Deloitte aan meedoen. Op dit moment wordt de organisatie verder vorm gegeven, zijn de partners verschillende projecten aan het opzetten en zijn er pilots opgezet om mensen om te scholen en de (mogelijke) belemmeringen hierbij in beeld te krijgen.

Op de hoogte blijven?

Kijk op de website van House of Skills of volg House of Skills op Twitter en Facebook.

Vragen?

Mail naar: Houseofskills@amsterdam.nl of neem contact op met:
– Djura Baard: 06-82501260
– Ronald Koen: 06-53880355