Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Webinar MRA University: ‘Wat verstandig beleid was op 29 februari is dat waarschijnlijk ook nu nog’

15-04-2020 Nieuws #economie#MRA University

Dat de coronacrisis Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in één klap met een recessie zal confronteren, dwingt de rijksoverheid en regionale overheden tot ongekende ingrepen om te voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen hun inkomen verliezen. Maar dit betekent niet dat het beleid ineens volledig moet worden bijgesteld. ‘Wat verstandig beleid was op 29 februari 2020, is dat waarschijnlijk ook nu nog.’ Dat zei VU-hoogleraar Henri de Groot, onder meer bekend van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA), tijdens een openbaar webinar op 14 april, dat de aftrap vormde van een reeks van online bijeenkomsten onder de naam ‘MRA University’.

MRA University biedt beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden en andere belangstellenden online en interactieve colleges om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop kunnen reageren als belanghebbenden in de MRA-samenwerking. De reeks colleges gaat zich in eerste instantie richten op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor thema’s in de MRA-samenwerking. Het gaat daarbij om onderwerpen als arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie.

Grote onzekerheden

Tijdens het webinar benadrukte professor De Groot de grote onzekerheden die het momenteel onmogelijk maken om de impact van de coronacrisis goed te kunnen inschatten. Het gaat om onzekerheden die met name te maken hebben met de onvoorspelbaarheid van de duur en impact van de contactbeperkingen en van de wijze waarop bedrijven, consumenten en overheden gaan reageren op de coronacrisis. Scenario-analyses zijn de beste manier om met dergelijke onzekerheden om te gaan, zei de hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek tijdens zijn online college voor een publiek van ruim 230 deelnemers.

‘Economisch herstel goed mogelijk’

De coronacrisis komt op het moment dat de werkloosheid in MRA zeer laag is en zorgt voor een abrupt einde van een unieke lange periode van positieve groei in de MRA. De schattingen over de impact van de crisis op de MRA-economie lopen uiteen, maar het lijkt waarschijnlijk dat de MRA relatief zwaar zal worden getroffen. De sterke internationale oriëntatie en de relatief grote dienstensector van de MRA zijn daar debet aan.

Omdat de coronacrisis – anders dan de bankencrisis van 2008 – niet het gevolg is van structurele onevenwichtigheden in het economisch systeem is een snel economisch herstel in beginsel goed mogelijk, zei De Groot. De kans daarop wordt echter kleiner naarmate de contactbeperkingen langer nodig blijken.

Cruciale rol voor rijksoverheid

In het webinar benadrukte de hoogleraar het belang van de massieve steunmaatregelen die door het Rijk zijn genomen. Deze zijn cruciaal om faillissementen te voorkomen en om bestaande arbeidsrelaties zo veel mogelijk in stand te houden. De Groot voegde daar wel aan toe, dat moet worden voorkomen dat economische activiteiten in stand worden gehouden die eigenlijk niet levensvatbaar zijn en dat het belangrijk is dat aan de steunpakketten voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld om de duurzaamheidsambities  een extra impuls te kunnen geven.

Voor de langere termijn ziet professor De Groot geen reden voor fundamentele koerswijzigingen. Wel benadrukte hij het toegenomen belang van het aanpakken van de ‘doorgeschoten flexibilisering van onze arbeidsmarkt’, van het blijven inzetten op een goede samenwerking binnen de Europese Unie en van het inzetten op inclusiviteit op alle schaalniveaus.

Webinar terugzien of vragen aan professor De Groot?

De presentatie van prof. dr. Henri de Groot kunt u hieronder downloaden. Ook kunt u het gehele webinar terugkijken. Vragen aan de professor De Groot over de gevolgen van de coronacrisis voor de MRA kunt u richten aan info@metropoolregioamsterdam.nl. De antwoorden op de vragen zullen worden gepubliceerd op de website van de MRA.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Volgend webinar

Het volgende webinar in de reeks ‘MRA University’ zal worden gegeven door prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University, en wordt gegeven op dinsdag 21 april van 16.30 uur tot 17.30 uur.