Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Tweede webinar MRA University over effecten coronacrisis op arbeidsmarkt

16-04-2020 Nieuws #arbeidsmarkt#economie#MRA University

Ruim een half miljoen banen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt direct of indirect geraakt door de coronacrisis. Maar terwijl het werk in een aantal sectoren volledig is stilgevallen, zijn de tekorten aan arbeidskrachten in andere sectoren nijpend. In hoeverre toont deze crisis de kwetsbaarheden van onze arbeidsmarkt aan? En hoe kunnen we de crisis aangrijpen om te bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt? Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University, geeft dinsdag 21 april zijn visie in het tweede webinar van MRA University.

Tijdens het webinar wordt ook ingegaan op de cijfers van een onderzoek naar de economische schade in de MRA als gevolg van de coronacrisis, die 16 april bekend zijn gemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat in de MRA € 2,3 miljard euro per maand schade wordt geleden door de uitval van productie en omzetverlies. Ruim een kwart van de banen in de MRA (28 procent) wordt direct of indirect geraakt: dat zijn meer dan een half miljoen banen.

Het online college van professor Wilthagen vindt dinsdag plaats van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deelname aan het webinar is gratis. Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 942-0783-1501.

Eerder webinar over economische impact coronacrisis

Het eerste webinar van MRA University vond dinsdag 14 april plaats. VU-hoogleraar Henri de Groot ging in op de impact van de coronacrisis op de economie van Nederland en van de MRA. U kunt de presentatie van professor De Groot vinden op deze website.

Over MRA University

MRA University biedt beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden en andere belangstellenden online en interactieve colleges om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop kunnen reageren als belanghebbenden in de MRA-samenwerking.

De reeks met verschillende webinars van MRA University gaat zich in eerste instantie richten op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor thema’s in de MRA-samenwerking. Het gaat daarbij om onderwerpen als arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. Dit zijn onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden.