Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Economische schade coronacrisis in MRA € 2,3 miljard per maand

16-04-2020 Nieuws #economie

De coronacrisis leidt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot een economische schade van € 2,3 miljard per maand. De schade is het gevolg van de uitval van productie en het verlies van omzet door de maatregelen die zijn ingesteld tegen de verspreiding van het coronavirus. Wanneer deze maatregelen zouden voortduren tot 1 juni, dan krimpt de economie van de MRA in 2020 met 1,4 procent, terwijl dit jaar een groei was voorzien van 2,3 procent. De negatieve economische effecten worden sterker naarmate de maatregelen langer duren.

Indien de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot 1 juni, bedraagt de krimp van de economie in de MRA 1,4 procent in 2020. Omdat dit een globale schatting is met een grote mate van onzekerheid, zijn hierbij ook een boven- en een ondergrens aangegeven. Het meest optimistische scenario gaat uit van krimp noch groei (-0,0%) en het meest pessimistische scenario van een krimp van 2,7 procent. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de MRA.

Eerder onderzoek naar Groot-Amsterdam

Een eerder onderzoek van SEO, van begin april, naar de impact van de coronacrisis op de economie van de regio richtte zich nog alleen op de dertien gemeenten in de zogenoemde Corop-regio Groot-Amsterdam. In deze regio werden de negatieve economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus geschat op € 1,6 miljard per maand. In het SEO-onderzoek over de gehele MRA is deze schatting nu aangepast naar € 1,7 miljard per maand. Voor alle 32 gemeenten in de gehele MRA is de economische schade dus € 0,6 miljard per maand groter. De Corop-regio Groot-Amsterdam heeft een aandeel van ongeveer 75 procent in de economie van de MRA.

Crisis treft MRA relatief hard

Net als de economie van Groot-Amsterdam wordt ook die van de gehele Metropoolregio Amsterdam relatief sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het grote aandeel van sectoren zoals horeca, uitzendbureaus, groothandel en detailhandel in de economie van de MRA. Juist deze sectoren worden bovengemiddeld geraakt door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ruim half miljoen banen geraakt

Ruim een kwart van de banen in de MRA (28 procent) wordt direct of indirect geraakt door de maatregelen. Het gaat daarbij om 507.000 banen in de MRA. Voor heel Nederland wordt ongeveer 24 procent van de banen direct of indirect getroffen en gaat het om 2,5 miljoen banen. De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling voelt in de MRA de gevolgen voor de werkgelegenheid het hardst: zo’n 73.000 banen in deze sector worden door de maatregelen geraakt. Ook de detailhandel, restaurants en cafés zijn sectoren met relatief veel banen in de MRA.

De mate waarin de crisisregelingen van de overheid voor ondernemers effect sorteren, is niet bekend, waardoor de impact van de coronacrisis op de werkloosheid onzeker is. Door de rijksregelingen kunnen ondernemers hopelijk hun personeel voorlopig in dienst houden.

Tussenverslag: globale schatting van de impact

De onderzoekers benadrukken dat hun studie een tussenverslag is met een globale raming van de impact van de coronacrisis op de economie van de Metropoolregio Amsterdam en dat geen sprake is van een prognose. De werkelijke effecten hangen sterk af van de duur van de maatregelen en het verdere verloop van de crisis. De onderzoekers kijken nu verder naar de economische impact van de coronacrisis op de middellange en lange termijn, ook voor de verschillende deelregio’s in de MRA. Dan doen ze ook aanbevelingen voor het handelingsperspectief van de MRA. De uitkomsten van dit vervolgonderzoek worden binnenkort verwacht.

Download

Hier kunt u de rapportage van SEO over de impact van de coronacrisis op de economie van de Metropoolregio Amsterdam downloaden: