Coronacrisis raakt regio Amsterdam hard

02-04-2020 Nieuws #economie

De coronacrisis raakt de economie van Amsterdam en omliggende gemeenten hard. Amsterdam en de regio worden relatief harder geraakt dan de rest van Nederland. De oorzaak daarvan is het relatief grote aandeel van sectoren zoals horeca, luchtvaart, hotels en de groothandel in de economie van de regio. Deze sectoren worden meer dan gemiddeld hard geraakt door de maatregelen die zijn ingesteld tegen de verspreiding van het coronavirus. De verwachting is dat de impact doorwerkt in andere sectoren. Dit blijkt uit onderzoek door SEO, het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Het onderzoek van SEO richt zich op de economische effecten van de maatregelen op korte termijn, tot 1 juni. Om tijd te winnen, is het onderzoeksgebied in dit eerste onderzoek beperkt tot de dertien gemeenten in de Corop-regio Groot-Amsterdam. Dit zijn Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Oostzaan en Landsmeer. Het aandeel van Amsterdam in de economie van deze regio is 67 procent, zowel in de omvang van het bbp als in de werkgelegenheid van deze regio. De Corop-regio Groot-Amsterdam is goed voor een aandeel van ongeveer 75 procent in de economie van de Metropoolregio Amsterdam.

Negatieve gevolgen € 1,6 miljard per maand

De negatieve economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus worden in Groot-Amsterdam geschat op € 1,6 miljard per maand. Wanneer de maatregelen doorlopen tot 1 juni zal de economie van Groot-Amsterdam in 2020 met 1,5 procent krimpen, terwijl een groei van 2,3 procent was voorzien. Omdat dit een globale schatting is met een grote mate van onzekerheid zijn hierbij ook een boven- en een ondergrens aangegeven. Het meest optimistische scenario gaat uit van een krimp van 0,1 procent en het meest pessimistische scenario van een krimp van 2,8 procent.

Ruim 30 procent banen wordt geraakt

De coronacrisis kan een sterk negatief effect sorteren op de werkgelegenheid in Groot-Amsterdam. Ruim 30 procent van de banen wordt direct of indirect door de maatregelen geraakt. Het gaat daarbij om 376.000 banen, waarvan ongeveer 248.000 in Amsterdam en 128.000 in de overige gemeenten van de Corop-regio. Voor heel Nederland wordt ongeveer 24 procent van de banen direct of indirect getroffen door de maatregelen; dit betreft 2,5 miljoen banen.

Grootste klap voor horeca

Restaurants en cafés worden het hardst geraakt door de maatregelen. Zo’n 58.000 banen in deze branche in de regio ervaren directe gevolgen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze banen verdwijnen, menen de onderzoekers. Wanneer de ondersteunende maatregelen van de overheid ondernemers in staat stellen om hun mensen in dienst te houden, kunnen de gevolgen voor de werkgelegenheid beperkt zijn. Indien de crisis echter voortduurt, neemt de kans toe dat de werkloosheid fors zal stijgen.

Globale schatting impact

De onderzoekers benadrukken dat hun studie een globale schatting geeft van de impact van de coronacrisis op de economie van Amsterdam en omliggende gemeenten en dat geen sprake is van een prognose. De werkelijke effecten hangen sterk af van de duur van de maatregelen en het verdere verloop van de crisis. De onderzoekers kijken nu verder naar de economische impact van de coronacrisis op de middellange en lange termijn en naar de effecten voor de gehele Metropoolregio Amsterdam. Lees hier meer over de rapportage over de gehele MRA.

Download

Download hier de rapportage van SEO over de impact van de coronacrisis op de economie van Groot-Amsterdam: