Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Toost tijdens State of the Region: nieuwe samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

10-12-2021 Nieuws #State of the Region

Het jaar 2021 stond in het teken van de nieuwe Samenwerkingsafspraken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Na een lang en intensief proces zijn de definitieve afspraken vrijdag 10 december gepresenteerd tijdens het jaarlijkse evenement State of the Region. MRA-voorzitter Femke Halsema sprak in haar toespraak van een succes om met elkaar een glas op te heffen. Vanwege de coronamaatregelen vond de State of the Region net als vorig jaar digitaal plaats.

Het traject voor de nieuwe set afspraken ging in maart 2021 van start, toen de zogenoemde Transitiecommissie van de MRA een voorstel voor een nieuwe organisatie van de MRA presenteerde. De kern van het voorstel ging over het eenvoudiger maken van de organisatie om de grote gezamenlijke ambities te kunnen waarmaken. In internationaal perspectief moet de regio zich bovendien niet alleen onderscheiden door economische groeimogelijkheden, maar ook door de goed opgeleide beroepsbevolking, het sociaal evenwicht en de hoge kwaliteit van de leefomgeving. Zo kan de regio zich ontwikkelen tot een ‘metropool van grote klasse’.

Consultaties

In het voorjaar van 2021 zijn de colleges van de 35 MRA-deelnemers, de gemeenteraden en de Provinciale Staten in de MRA geconsulteerd en zijn reacties verwerkt. Het voorstel is daarna uitgewerkt in Samenwerkingsafspraken. In de zomer is een eerste concept van de afspraken aangeboden aan alle deelnemers. Na verwerking van nieuwe reacties is na de zomer een definitief concept opgesteld dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de colleges.  

Gedeelde overtuigingen

‘We werken samen op basis van gedeelde overtuigingen’, zei Halsema in haar toespraak tijdens State of the Region. ‘We delen de overtuiging dat we door betere samenwerking de meest inventieve regio met de best opgeleide bevolking van Europa kunnen hebben, dat we een regio voor iedereen moeten zijn en we ons in het voeren van de menselijke maat internationaal onderscheiden. We delen de overtuiging dat we als regio duurzaam verbonden moeten zijn. Eensgezind, met respect voor onze rijke verscheidenheid aan geschiedenissen.’

Meer informatie

Lees hier meer over de nieuwe Samenwerkingsafspraken in de MRA

Lees hier meer over de State of the Region 2021

Gerelateerde artikelen