Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Toegankelijk maken openbaar vervoer kost € 800 miljoen

22-11-2023 Nieuws #mobiliteit

Het toegankelijk maken van het openbaar vervoer kost tot 2032 ongeveer € 800 miljoen. De kosten voor het aanpassen van bushaltes zijn circa € 670 miljoen en voor tramhaltes ongeveer € 90 miljoen. Daarnaast moet geld worden uitgetrokken voor toegankelijke toiletten in treinen in de provincie Gelderland (€ 18 miljoen) en het aanbod van reisassistentie op treinstations (€ 19 miljoen tot € 26 miljoen). Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief geeft de staatssecretaris een toelichting op een onderzoek dat is uitgevoerd naar de uitvoering van afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer. In dit akkoord hebben het Rijk en de concessieverleners voor het openbaar vervoer afgesproken dat in 2040 iedereen met het OV moet kunnen reizen, ook mensen met een beperking. Zo moet de reisinformatie duidelijker worden, moet vaker hulp worden aangeboden om met het OV te kunnen reizen en moet de toegankelijkheid van haltes en perrons worden verbeterd.

In het Bestuursakkoord is afgesproken dat in kaart wordt gebracht welke kosten zijn gemoeid met enkele onderdelen van het akkoord. Het gaat daarbij specifiek om het toegankelijk maken van bus-, tram- en metrohaltes, de inbouw van toiletten in regionale treinen en reisassistentie op stations waar NS-treinen niet stoppen.

Regionale uitvoeringsprogramma’s

De uitkomsten van het onderzoek kunnen door de opdrachtverleners van het decentrale openbaar vervoer worden gebruikt bij het opstellen van hun regionale uitvoeringsprogramma’s. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn drie opdrachtgevers voor het regionale en stedelijke openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam is hier opdrachtgever voor in veertien gemeenten: Amsterdam en de MRA-deelregio’s Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de rest van de provincie en de provincie Flevoland is dat voor de MRA-gemeenten Almere en Lelystad en de rest van de provincie.

Staatssecretaris Heijnen vraagt de opdrachtgevers voor het decentrale OV om hun regionale uitvoeringsprogramma’s uiterlijk 1 februari 2024 in te dienen. Ze laat aan de Tweede Kamer weten dat ze erop inzet om in het voorjaar van 2024 een besluit te nemen over de verdeling van het gereserveerde budget.

VN-verdrag

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking. Zij zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Nederland heeft eerder een VN-verdrag ondertekend, waarin is afgesproken om hier werk van te maken. Dit verdrag is de basis van het bestuursakkoord.