Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Akkoord over toegankelijker maken openbaar vervoer voor mensen met beperking

01-12-2022 Nieuws #mobiliteit

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook mensen met een beperking. Daarom hebben regionale bestuurders, ov-bedrijven en spoorbeheerder ProRail samen met staatssecretaris Vivianne Heijnen het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 ondertekend. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer in 2040 toegankelijk is voor iedereen.

De vervoersautoriteiten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die verantwoordelijk zijn voor het stads- en streekvervoer, hebben het bestuursakkoord ook ondertekend. Dit zijn de Vervoerregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland.

De ondertekenaars hebben onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, dat de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen.

VN-verdrag

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking. Zij zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Nederland heeft eerder een VN-verdrag ondertekend, waarin is afgesproken om hier werk van te maken. Dit verdrag is de basis van het bestuursakkoord.

Drie vervoersautoriteiten in MRA

De MRA telt drie opdrachtgevers voor het regionale en stedelijke openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam is hier opdrachtgever voor in veertien gemeenten: Amsterdam en de MRA-deelregio’s Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de rest van de provincie en de provincie Flevoland is dat voor de MRA-gemeenten Almere en Lelystad en de rest van de provincie.