Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Financiering rond voor fiets- en voetgangersbrug over het IJ

08-07-2024 Nieuws #mobiliteit

De fietsbrug over het IJ in Amsterdam kan worden gerealiseerd. De Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam gaan de brug samen betalen en aanleggen. Een goede verbinding over het IJ is van belang voor de bereikbaarheid van Amsterdam en de regio. Zo gaat de brug een belangrijke rol spelen in het regionale fietsnetwerk.

De gemeente Amsterdam stelde eerder dit jaar al een bedrag beschikbaar. Nu ook de Vervoerregio geld reserveert, is de financiering van de zogenoemde Oostbrug rond. De brug, die ook plaats biedt aan voetgangers, komt tussen het Azartplein op het Java-eiland en de Johan van Hasseltweg in Amsterdam-Noord. De Oostbrug is op z’n vroegst in 2034 klaar.

‘Onmisbare schakel’

‘Met de komst van elektrische fietsen leggen fietsers tegenwoordig makkelijker lange afstanden af’, weet Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer en vanuit deze rol lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam en lid van het MRA-platform Mobiliteit. ‘De komende jaren leggen we daarom kilometers aan brede en comfortabele fietspaden aan, die samen een netwerk vormen tussen steden, dorpen en de omliggende landschappen. De Oostbrug is een onmisbare schakel in dit netwerk, die er ook voor kan zorgen dat het interessant wordt om met de fiets naar de zuidelijke gemeenten in de Vervoerregio te fietsen, bijvoorbeeld naar Amstelveen of Haarlemmermeer.’

Via de nieuwe brug zijn fietsers uit bijvoorbeeld Waterland, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Zaanstad zo’n 10 tot 12 minuten sneller aan de oostkant van Amsterdam. Ze hoeven niet meer af te stappen voor de pont over het IJ. De Oostbrug sluit aan op de binnenring, de snelle fietsverbinding om het centrum van Amsterdam.

Steeds meer reizigers

Het idee voor een brug over het IJ is al bijna 200 jaar oud, zegt de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst, tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio. ‘Dit is van groot belang voor de inwoners van Amsterdam én van de gemeenten ten noorden van de stad. Er worden ontzettend veel woningen en werkplekken gebouwd in de hele regio, dus het aantal mensen dat het IJ wil oversteken neemt alleen maar toe. Dat kunnen de ponten niet aan. We verwachten dat dagelijks tussen de 20.000 en 25.000 mensen de brug zullen gebruiken.’ Daarnaast worden zo’n 500 voetgangers per dag berekend.

De kosten voor de Oostbrug zijn vorig jaar geraamd op € 300 miljoen. Vorig jaar reserveerde de gemeente Amsterdam € 100 miljoen en dit jaar is dat bedrag met € 120 miljoen verhoogd. Een deel hiervan is nodig voor de aanleg van wegen naar de brug. De gemeente en de Vervoerregio hebben nu afgesproken om allebei 50% bij te dragen aan de bouw van de Oostbrug. De Vervoerregio wil daarom de eerder toegezegde bijdrage van € 100 miljoen verhogen naar € 150 miljoen. De Regioraad van de Vervoerregio moet later dit jaar, in oktober, nog instemmen met dit besluit.