Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Rijk komt woningnood MRA enigszins tegemoet

18-02-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De rijksoverheid komt de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gedeeltelijk tegemoet bij het oplossen van de woningnood in de regio. Ruim de helft van de aanvragen die door MRA-gemeenten zijn gedaan voor een financiële bijdrage uit de Woningbouwimpuls is gehonoreerd.

De samenwerkende overheden in de MRA zijn hier blij mee, maar zijn tegelijk teleurgesteld dat een flink deel van de projecten is afgewezen. Zij hebben het Rijk immers het gezamenlijke aanbod gedaan om versneld 20.000 woningen in de regio te bouwen. Daarvan kunnen er nu ongeveer 12.000 worden gerealiseerd, maar dat hadden er 8.000 meer kunnen zijn en dat is zuur voor de woningzoekenden in de MRA.

Overtuigd van alle projectaanvragen

Acht gemeenten in de MRA hadden in de tweede ronde van aanvragen voor de Woningbouwimpuls gezamenlijk tien projecten voorgesteld. Zij zijn daarbij door de MRA ondersteund. Een aantal projecten blijkt nu niet op extra Rijkssteun te kunnen rekenen. De overheden in de regio zijn er echter van overtuigd dat deze projecten ook een impuls verdienen en zullen hier in een volgende ronde van de Woningbouwimpuls op blijven aandringen.

Zes aanvragen gehonoreerd

De ongeveer 12.000 woningen die met de bijdrage van het Rijk kunnen worden gebouwd, zijn verdeeld over zes projecten in zes MRA-gemeenten: Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer Hilversum en Zaanstad. Het Rijk investeert bijna € 72 miljoen om de bouw van deze projecten mogelijk te maken, de gemeenten dragen ook zelf financieel bij. Projecten in Almere, Amsterdam, Haarlem en Purmerend zijn afgewezen.

Woningbouwimpuls

De financiële bijdrage van het Rijk komt voort uit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling heeft het kabinet in 2019 in totaal € 1 miljard beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het inlopen van het landelijke woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Het geld wordt in tranches beschikbaar gesteld. De bijdragen die nu bekend zijn gemaakt, van in totaal € 266 miljoen, komen uit de tweede ronde. Hiermee kunnen in 28 gemeenten door heel Nederland zo’n 45.000 woningen worden gebouwd.

Ondersteuning MRA bij aanvragen gemeenten

De aanvragen van de acht MRA-gemeenten in de tweede tranche van de rijksimpuls zijn door de MRA ondersteund met een gezamenlijke brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarin is onderstreept dat de MRA al decennia kampt met een fors woningtekort. Ondanks de hoge woningproductie van de laatste jaren is dit tekort alleen maar verder toegenomen. De komende decennia wordt bovendien een sterke toename van de bevolking verwacht. De betaalbaarheid van woningen in grote delen van de regio staat steeds meer onder druk.

Tranches

In de eerste tranche van de Woningbouwimpuls investeerde het Rijk in 2020 € 290 miljoen, waarmee in heel Nederland ruim 51.000 woningen konden worden gebouwd. In de MRA ging het toen om ongeveer 13.000 woningen. Met de gehonoreerde aanvragen uit de tweede tranche gaat het in de MRA in totaal om zo’n 25.000 woningen.

Voor de volgende tranche verwachten de samenwerkende overheden in de MRA een aanvraag te kunnen indienen voor nog eens enkele tienduizenden woningen. In totaal denken de MRA-overheden met bijdragen uit de rijksregeling een impuls te kunnen geven aan de versnelde bouw van in totaal meer dan 60.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam.

De overheden in de MRA hebben als doel om voor 2030 in totaal minstens 175.000 woningen te bouwen.

Aanvragen en toegekende bijdragen MRA

GemeenteProjectWoningaantalToekenning
HaarlemOntwikkelzone Zuidwest1.472Toegekend
HaarlemOostpoort1.137Afgewezen
HilversumStationsomgeving (1221)603Toegekend
ZaanstadMaak.Noord1.865Toegekend
PurmerendWheermolen-Oost632Afgewezen
HaarlemmermeerBols-Pionierterrein2.012Toegekend
AlmereCampus in de Binnenstad1.000Afgewezen
AmstelveenLegmeer2.157Toegekend
AmsterdamHamerkwartier fase 14.200Afgewezen
AmsterdamIJburg tweede fase4.147Toegekend
Totaal19.55212.256

Overzichtskaart aanvragen MRA

Op deze kaart staan de aanvragen die MRA-gemeenten hebben gedaan voor een bijdrage uit de tweede tranche van de Woningbouwimpuls. De kaart toont ook de aanvragen die door het Rijk zijn afgewezen.