Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Recordaantal toeristen in derde kwartaal

21-11-2022 Nieuws #economie#toerisme

Nederlandse hotels, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties hebben in het derde kwartaal van 2022 een recordaantal gasten ontvangen. In de maanden juli, augustus en september zijn 14,6 miljoen gasten geregistreerd. Dat is 15% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en 4% meer dan in 2019, vóór de coronapandemie. De stijging ten opzichte van vorig jaar komt vooral voor rekening van buitenlandse gasten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal boekten toeristen in het derde kwartaal van dit jaar 49,7 miljoen overnachtingen, een stijging van 7% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Van alle provincies nam het aantal gasten in het derde kwartaal het meest toe in Noord-Holland: +57% ten opzichte van een jaar eerder. De provincie Noord-Holland telde in het derde kwartaal van dit jaar 4 miljoen gasten.

Fors meer toeristen in hotels Amsterdam

De hotels in de vier grote steden ontvingen in het derde kwartaal van 2022 meer toeristen dan het jaar daarvoor. De toename loopt uiteen van 25% in Utrecht tot 88% in Amsterdam. Dit komt voor een groot deel door een stijging van het aantal buitenlandse gasten in hotels. In Amsterdam nam dit aantal het meest toe, met 130% naar ruim 1,6 miljoen. Hiermee is het aantal buitenlandse gasten in de Amsterdamse hotels nog niet op het niveau van 2019 (2 miljoen).

Stijging per accommodatietype

Zowel bij hotels als op campings en in groepsaccommodaties was het aantal toeristen in het derde kwartaal van dit jaar hoger dan een jaar eerder. Hotels ontvingen 8,6 miljoen gasten, 27% meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Deze stijging komt vrijwel uitsluitend door een ruime verdubbeling van het aantal buitenlandse gasten. Het aantal Nederlandse gasten daalde licht.

Bij de campings en huisjesterreinen nam het aantal buitenlandse gasten zelfs met 80% toe. Ook zij kregen in vergelijking met vorig jaar minder Nederlandse gasten.

Meeste buitenlandse gasten uit Duitsland

De meeste buitenlandse gasten komen uit Duitsland: bijna 2,2 miljoen. Ook komen veel gasten uit België, 714.000. In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 nam het aantal gasten uit het Verenigd Koninkrijk het meest toe, naar 464.000. Van de intercontinentale gasten komen de meesten uit de Verenigde Staten: 524.000.

Samenwerking in de MRA

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken de overheden op het gebied van toerisme samen om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft daarvoor de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 vastgesteld. De samenwerking in het MRA-programma Toerisme is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.