Programma

Toerisme

Bezoekers zijn ontzettend belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Jaarlijks brengen zij miljarden in het laatje: alleen al in de gemeente Amsterdam meer dan 19 miljard euro. Geld dat niet alleen ten goede komt aan de ondernemers in de horeca en de toeristische sector, maar ook aan het verbeteren van het openbaar vervoer, culturele instellingen en het winkelaanbod. Vertaald naar werkgelegenheid hebben meer dan 150.000 mensen in de MRA hun baan te danken aan bezoekers.

Alle reden dus om op toeristisch gebied de handen ineen te slaan. De MRA-samenwerking richt zich niet alleen op het faciliteren en stimuleren van het toeristisch (en zakelijk) bezoek aan de metropoolregio, maar ook op het borgen van een goede balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. Het wordt de laatste jaren immers steeds drukker in bepaalde gebieden in de MRA. Primair het centrum van Amsterdam, maar op gezette tijden ook op bijvoorbeeld de Zaanse Schans, het eiland Marken en in het centrum van Volendam. Spreiding van bezoekers in ruimte en tijd is daarom essentieel.

Veel van de activiteiten die de samenwerkende overheden ondernemen zijn daarom gericht op het groter maken van de stad Amsterdam. Hiertoe zet de regio met name in op marketing en promotie, het vergroten van de mobiliteit van bezoekers en het aanjagen van hotelontwikkeling in de regio.

In 2019 is de Engelstalige gids ‘How to develop a hotel in the Metropolitan Region Amsterdam’ uitgegeven. Deze gids neemt de hotelontwikkelaar en –exploitant mee in het ontwikkelproces en informeert hen aan de hand van 32 kansenkaarten over kansrijke ontwikkellocaties in de MRA.

De samenwerking op het gebied van toerisme is onderdeel van de economische samenwerking in de MRA. Bestuurlijke besluitvorming over het onderwerp vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg Economie van de MRA. Ambtelijk is de regionale afstemming georganiseerd via de Werkgroep Toerisme in de MRA.

In de toeristische samenwerking wordt ook nauw samengewerkt met niet-overheden. Amsterdam&partners speelt als opdrachtnemer van veel activiteiten in het toeristisch dossier een belangrijke rol, evenals andere toeristische organisaties. Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met ondernemers (bijvoorbeeld de openbaar vervoersbedrijven) en brancheorganisaties waaronder KHN, MKB, RECRON.

Gerelateerde artikelen