Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Programma

Resilience by Design

Resilience by Design is een project van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), dat als doel heeft om antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen, nu en in de toekomst, in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de MRA?

Twee multidisciplinaire topteams van internationale allure zijn met deze vraag aan de slag gegaan. Zij onderzoeken wat er wanneer, waar en voor wie fout gaat als we beslissingen blijven nemen op de manier die we gewend zijn. Daarnaast maken ze inspirerende ruimtelijke ontwerpen voor demonstratieprojecten, waarmee ze laten zien dat het heel goed mogelijk is om klimaatadaptatie mee te nemen in investeringsoverwegingen.

Op 12 maart 2020 was een multidisciplinaire jury bij elkaar in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Samen met het kernteam zijn de teams geselecteerd die aan de slag gaan met het project ‘Resilience by Design’.

Het team van D.efac.to heeft zich gebogen over het landelijk gebied in de MRA en mogelijke oplossingsrichtingen. Het team van One Architecture hield zich bezig met de stedelijke omgeving. Samen onderzochten zij of en waar deze gebieden elkaar (zouden moeten) overlappen en waar een gezamenlijke aanpak nodig is.

Klimaatverandering zal zich versneld manifesteren, waardoor de voorbereidingstijd voor investeringen afneemt. Daarom is in het multidisciplinaire project Resilience by Design MRA de tijdshorizon verlegd van de gebruikelijke 2050 naar 2100 en is ontwerp ingezet om dit vraagstuk integraal op te pakken. Het project heeft geleid tot zeven gezamenlijke inzichten voor klimaatadaptatie in de regio en met negen demonstratieprojecten tot beelden die laten zien hoe klimaatadaptatie kan leiden tot aantrekkelijker steden en landschappen en een gezonde leefomgeving.

Resultaten in rapporten

Resultaten in video’s

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Resultaten MRA Resilience by Design

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Presentatie Team ONE – Stedelijk

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Presentatie Team Defacto – Landelijk

Terug naar de pagina over het programma Klimaatadaptatie