Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Pleidooi voor meer en snellere treinen tussen Randstad en Ruhrgebied

13-04-2021 Nieuws #mobiliteit

De treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en het Rhein- en Ruhrgebied moet sneller, betrouwbaarder en frequenter. Dat schrijft een brede coalitie van betrokken partijen in een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet. Investeren in deze internationale spoorader verbetert de economische samenwerking van en de verbinding tussen ijzersterke Europese regio’s én draagt bij aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

De ondertekenaars van de brief zijn de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincies Utrecht en Gelderland, de Regio Foodvalley, de Euregio Rijn-Waal en Nederlandse Spoorwegen. Namens de MRA is de brief ondertekend door de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus als voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit.

Economisch potentieel topregio’s verbinden

De spoorcorridor tussen Randstad en Ruhr verbindt meer dan 10 miljoen mensen aan beide zijden van de grens. ‘Maar er is geen snelle, frequente en betrouwbare spoorverbinding tussen deze economisch zeer relevante gebieden van Nederland en Duitsland’, zegt Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. ‘Om een voorbeeld te noemen: de huidige ICE naar Frankfurt rijdt óm de twee uur. En overstappen naar andere bestemmingen in Duitsland kost vaak veel tijd. Het versterken van deze spoorcorridor verbindt het economisch potentieel van onze topregio’s. En dat zorgt voor een enorme stimulans.’

Klimaatdoelstellingen én leefbaarheid van de regio

Investeren in de Randstad-Ruhr-Corridor sluit daarnaast goed aan bij de Nederlandse, Duitse en Europese klimaatdoelstellingen. ‘Treinen stoten minder CO2 per passagier uit dan vliegtuigen en auto’s’, licht Bruls toe. ‘Ieder jaar vliegen nu nog circa 1,8 miljoen mensen tussen Schiphol en Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Stuttgart en Basel. Terwijl de trein op deze afstanden een prima alternatief is.’

De investeringen zijn bovendien nodig om meer woningen te kunnen bouwen en tegelijkertijd de regio’s leefbaar te houden. ‘Alleen al in de regio Arnhem-Nijmegen worden tot 2025 20.000 woningen gebouwd’, zegt Bruls. ‘En op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen. Met investeringen in het spoor wordt de keuze voor de trein aantrekkelijker en helpen we voorkomen dat wegen dichtlopen.’

Europese hoofdcorridor

Ten slotte zorgen investeringen in de Randstad-Ruhr-Corridor voor een betere en duurzamere verbinding van Nederland met de rest van Europa. Want Duitsland investeert in een uitgebreid ICE-netwerk, waarin station Duisburg een prominente plaats krijgt. Aansluiting van het Nederlandse spoor op het Duitse ICE-netwerk via Arnhem en Duisburg is dan een logische stap. Op de huidige treinverbinding langs de A12 rijden nu nog te veel verschillende treinen met verschillende snelheden (regionaal, nationaal en internationaal). Hierdoor is het nu niet mogelijk deze corridor door te ontwikkelen naar het niveau van een Europese hoofdcorridor als een spoorader voor snel, frequent en betrouwbaar internationaal, nationaal en regionaal vervoer. Het slim combineren van al gedane verbeteringen met noodzakelijke investeringen maakt dit nu wel mogelijk.

Samenwerking

De brede coalitie vraagt het nieuwe kabinet te investeren in deze hoofdcorridor én stelt voor om de plannen samen uit te werken. Bruls: ‘We werken graag mee aan een sterkere verbinding tussen Europese topregio’s, aan verstedelijkingsopgaven op het gebied van economie en wonen én aan versterken van het goederenvervoer.’

Downloads

Download hier de brief aan de informateur en hier de bijlage bij de brief.