Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA) weer van start

17-04-2023 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Zo’n 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Het is de vierde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2023 worden de eerste uitkomsten verwacht.

Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de woningcorporaties in deze regio. Uniek aan dit onderzoek is de omvang: 29 gemeenten doen mee. Zo ontstaat een goed beeld van de bewoners over hun woonsituatie, woonlasten, tevredenheid over hun buurt, woonwensen en verhuiswensen- en bewegingen in de metropoolregio en de gemeenten die daar deel van uitmaken.

Gezamenlijke basis voor beleid

Hoeveel zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoeveel mensen willen verhuizen en wat voor type woning zoeken zij? Welke bewoners willen de eigen woning  verduurzamen? Wat zijn de woonwensen van thuiswonende kinderen? Al deze vragen komen terug in het onderzoek.

Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in hoe mensen wonen, willen wonen en de feitelijke verhuizingen als basis voor het gesprek in gemeenten over lokale en regionale woonopgaven. Bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd naar de woonbehoefte, in hoeverre starters een woning vinden en in welke buurten de leefbaarheid moet worden verbeterd. Woningcorporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en hun buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid de komende jaren vorm te geven.

Brief met vragenlijst

De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied willekeurig geselecteerd. De komende weken ontvangen circa 200.000 huishoudens in de MRA een brief van hun gemeente met de vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook via internet worden beantwoord. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam (Onderzoek, Informatie en Statistiek) voert het onderzoek voor de MRA uit. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt. 

WiMRA 2021

Hier vindt u alle informatie over het vorige onderzoek, Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2021.