Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Musea zien bezoekers terugkeren in 2022, bezoekersrecord voor Singer Laren

02-01-2023 Nieuws #cultuur#economie

Musea hebben in 2022 het aantal bezoekers zien toenemen. Als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie daalde het aantal bezoekers in 2020 en 2021 fors. Ten opzichte van 2019 ging het in 2021 om een daling van 64%. Afgelopen jaar keerden bezoekers geleidelijk terug in de musea. Het museum Singer Laren noteerde zelfs een bezoekersrecord.

Hoewel Singer Laren de eerste vijf weken van 2022 nog gesloten was, kwamen er gedurende het jaar meer bezoekers dan in het vorige recordjaar 2018. Toen ontving het museum 207.000 bezoekers, afgelopen jaar waren dat er 213.000. Het succes is mede te danken aan de nieuwe Nardinc-collectie en de uitbreiding van het museumgebouw. Het vernieuwde museum werd afgelopen jaar uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 2022, een architectuurprijs van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Rijksmuseum

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam opende in februari 2022 weer de deuren na een lange tijd dicht te zijn geweest. Vanaf dat moment vonden steeds meer mensen hun weg naar het museum. In totaal verwelkomde het Rijksmuseum in 2022 ruim 1,7 miljoen bezoekers. In 2021 ging het nog om slechts 625.000 bezoekers. De verwerving van het schilderij De Vaandeldrager van de hand van Rembrandt behoort voor het museum tot de hoogtepunten van het jaar.

Samenwerking in de MRA

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de krachten gebundeld op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. De MRA biedt een schat aan culturele voorzieningen van lokale en (inter)nationale waarde, waarmee de regio jaarlijks veel bezoekers aantrekt uit binnen- en buitenland. Met een actieprogramma wordt in regionaal verband samengewerkt aan onder meer het bevorderen van cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de MRA.

Foto: Rijksmuseum – 2014 – John Lewis Marshall