MRA zet in op brede aanpak naar duurzaam herstel

31-08-2020 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

In breed MRA-verband worden dit najaar voorbereidingen getroffen om nog voor het eind van het jaar ambitieuze afspraken te maken over een duurzaam herstel van de regio na de coronacrisis. Door een gezamenlijke aanpak van de duurzaamheidsambities moet een sneller herstel van de economie van de MRA mogelijk worden gemaakt en tegelijk de economie van de toekomst worden versterkt.

De coronacrisis heeft de context waarbinnen de MRA Agenda wordt uitgevoerd flink veranderd. De crisis heeft immers grote effecten op onder meer de economische situatie, de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën.

De MRA Agendacommissie heeft vrijdag 28 augustus opdracht gegeven aan het platform Economie en het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid om samen met de Amsterdam Economic Board toe te werken naar een set van ambitieuze afspraken tussen relevante publieke en private partijen in de MRA. Deze afspraken moeten de komende jaren een bijdrage leveren aan zowel de duurzaamheidsambities als het economisch herstel van de regio.

Het streven naar een toekomstbestendige metropool is een van de twee leidende principes van de nieuwe MRA Agenda, die in april is gelanceerd. In juni van dit jaar vond al een bijeenkomst plaats van MRA-bestuurders waarin bouwstenen voor een duurzaam herstel zijn geformuleerd. Hier bleek brede steun voor een ambitieuze MRA-aanpak Duurzaam Herstel. De MRA Agendacommissie heeft dit draagvlak nu geformaliseerd door opdracht te geven om te komen tot ‘zo scherp mogelijk geformuleerde afspraken op een aantal concrete en relevante thema’s’.

Het evenement State of the Region, dat eind 2020 is gepland, kan worden gebruikt om te laten zien via welke concrete initiatieven en afspraken binnen de MRA wordt gewerkt aan duurzaam economisch herstel. Dit moment is tevens de aftrap van de vervolgfase.