Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA verkent voorbereiding eigen Green Deal

11-06-2020 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

De coronacrisis heeft – naast forse gezondheidseffecten – ook ingrijpende economische consequenties. Veel ondernemers, ZZP’ers en werknemers maken zich grote zorgen over hun toekomst. Tegelijkertijd ontstaan kansen voor de ambitie van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om een klimaatneutrale en circulaire regio te worden met kracht aan te pakken. De duurzaamheidssector kan een belangrijke banenmotor worden wanneer bijvoorbeeld kan worden gezorgd voor de versnelling of intensivering van investeringen.

Maandag 15 juni vond hierover in MRA-verband een bijeenkomst plaats van bestuurders van overheden in de metropoolregio en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Zij spreken met elkaar over de weg naar duurzaam herstel uit de coronacrisis.

Het werken aan duurzaam herstel zou vorm kunnen krijgen in een MRA Green Deal, waarin afspraken worden gemaakt en acties worden vastgelegd. Een dergelijke set van afspraken zou in het najaar kunnen worden bezegeld en daarmee kan ook de samenwerking worden gezocht met het Rijk en de Europese Unie. De bijeenkomst op 15 juni was bedoeld om de mogelijkheden hiervoor gezamenlijk te verkennen.

Lees meer:

NH-gedeputeerde Zita Pels: ‘Draagvlak voor transitie naar duurzame regio groeit’