MRA-project Resilience by Design over klimaatbestendige gebiedsontwikkeling genomineerd voor Lighthouse Award

25-08-2021 Nieuws #duurzaamheid#klimaatadaptatie

Het MRA-project Resilience by Design, waarmee klimaatbestendige gebiedsontwikkeling wordt gestimuleerd, is één van de drie genomineerden voor de Lighthouse Award. De jury van de prijs beoordeelde de inzendingen op aansluiting bij het thema ‘We can stand the rain’ en op creativiteit, durf, haalbaarheid en impact op de leefomgeving. De winnaar van de award en de geldprijs van € 10.000,- wordt bekendgemaakt op 10 september.

De Lighthouse Award wordt elk jaar uitgereikt door de Lighthouse Club, een netwerk van de bouw- en vastgoedsector. De inzenders is dit jaar gevraagd naar slimme ideeën voor een watervaste gebouwde omgeving. Naar innovaties die anticiperen op de dreigende waterproblematiek door klimaatverandering.

De drie finalisten bieden volgens de jury ‘kansrijke oplossingen voor een gebouwde omgeving die wateroverlast voorkomt en verdroging vermindert’.

Resilience by Design MRA

Het MRA-project Resilience by Design beantwoordt de vraag hoe klimaatadapatie een regulier onderdeel kan worden van investeringen in gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. In het project keken twee teams onder leiding van One Architecture and Urbanism en Defacto met een ruimtelijke en economische blik naar de klimaat- en wateropgaven van nu en de toekomst. Samen met lokale experts is met aansprekende demonstratieprojecten aangetoond hoe klimaatadaptatie nu kan worden meegenomen in gebiedsontwikkeling en kan worden gekoppeld aan andere opgaven.

Door de schaalgrootte en de tijdshorizon tot 2100 zorgt dit project volgens de jury voor grotere inzichten. ‘Verschillende gemeenten bundelen hun krachten, met verschillende methoden, maar met hetzelfde doel. Om de waterproblematiek op te lossen, is dit bredere perspectief nodig. Het ontwikkelen van landschap in dichtbebouwd stedelijk gebied is een ingewikkelde, maar belangrijke opgave. Daarin heeft dit project een voorbeeldfunctie voor andere regio’s.’

Andere finalisten

De andere genomineerden zijn Flat 1 en Stadstuin De Ster. Flat 1 is een appartementengebouw voor sociale huur met een zogenoemd retentiedak, voor de berging van water. Stadstuin De Ster betreft de transformatie van een parkeerplaats en een achtergebied in een klimaatadaptieve stadstuin in Roosendaal.

Relatie met MRA Agenda

Resilience by Design is een opdracht van het programma ‘MRA klimaatbestendig maken’, onderdeel van de ambities in de MRA Agenda. De resultaten van Resilience by Design worden nu al meegenomen in de verstedelijkingsstrategie van het Rijk en de MRA. De bestuurlijke opdrachtgevers Robbert Berkhout, wethouder in Haarlem, en Peter Smit, dagelijks bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zijn heel blij met deze nominatie.