Resultaten Resilience by Design over klimaatbestendige gebiedsontwikkeling gepresenteerd

14-12-2020 Nieuws #duurzaamheid#klimaatadaptatie#landschap

De resultaten van het project Resilience by Design zijn gepresenteerd. Twee internationale teams onder leiding van Defacto en ONEarchitecture bieden bestuurders, ambtenaren en iedereen die bezig is met gebiedsontwikkeling inspiratie en aanknopingspunten om klimaatadaptatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versnellen.

De publicaties van Resilience by Design geven inzicht in de urgentie om nú klimaatbestendig te ontwikkelen en tonen voorbeelden van hoe dat realiseerbaar, toekomstbestendig en betaalbaar kan. Het is noodzakelijk dat de regio zich aanpast aan vaker voorkomende extreme regenbuien, toenemende droogte en hitte, maar ook aan mogelijke overstromingen.

Demonstratieprojecten als inspiratiebron

De verwachting is dat de klimaatverandering na 2050 versnelt, waardoor de tijd voor aanpassingen afneemt. Het project Resilience by Design helpt om de urgentie te tonen en te laten zien wat de regio zelf kan doen vanuit de opgaven van nu tot aan 2100.

In opdracht van het MRA-programma Klimaatadaptatie is met een ruimtelijk-economische en internationale blik naar de MRA gekeken. Deze blik is toegepast op de regio en op negen voorbeeldprojecten, die tonen dat klimaatbestendige investeringen in gebiedsontwikkelingen goed mogelijk zijn.

Samenvatting resultaten

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze