Metropoolregio Actueel gaat door: dinsdag 19 januari verdieping op Economische Verkenningen MRA met prof. dr. Henri de Groot

17-12-2020 Nieuws #economie#evmra#Metropoolregio Actueel

De serie uitzendingen van Metropoolregio Actueel wordt in 2021 voortgezet. Afgelopen najaar zijn zeven uitzendingen gemaakt in deze reeks, waarin is gesproken over de uitvoering van de MRA Agenda. In 2021 gaan we hiermee door en keert ook het bekende format van MRA University terug, waarin onder meer wetenschappers dieper op specifieke onderwerpen ingaan. Dinsdag 19 januari is uw kans om vragen te stellen over de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) en om onderwerpen die in uw deelregio spelen voor te leggen aan prof. dr. Henri de Groot.

De EVMRA zijn in november op hoofdlijnen gepresenteerd. In de uitzending op 19 januari gaat hoofdauteur De Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dieper op de verkenningen in. Zo licht hij onder meer de economische situatie in verschillende deelregio’s van de MRA nader toe. Ook gaat de hoogleraar in op de huidige stand van zaken van de economie.

Aanmelden

De uitzending op 19 januari duurt een uur, van 16.30 tot 17.30 uur. Om de uitzending te kunnen zien, hoeft u geen software te installeren. Wel is het nodig om u aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u een link om het programma te kunnen zien. Gebruik de volgende link om u aan te melden voor de uitzending van 19 januari: mywebinar.nl/verdieping-evmra/inschrijven.

MRA University

Het format van MRA University onderscheidt zich van de reguliere uitzendingen van Metropoolregio Actueel doordat slechts één spreker aan tafel komt en voor verdieping zorgt. Dit geeft nog meer gelegenheid voor het stellen van vragen over onderwerpen die bijvoorbeeld lokaal of deelregionaal aan de orde zijn in relatie tot de schaal van de gehele MRA. Zo kunnen de antwoorden de kijker gerichter helpen bij het vormgeven van beleid in deze onzekere coronatijd. In het voorjaar van 2020 is eerder een serie programma’s gemaakt onder de naam MRA University.

Van tevoren vragen insturen

Het komt de uitzending ten goede wanneer u al van tevoren vragen instuurt aan Henri de Groot. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@metropoolregioamsterdam.nl. Doet u dit alstublieft vóór 15 januari, zodat professor De Groot zich tijdig kan voorbereiden en uw vraag zo goed mogelijk kan beantwoorden. Het is ook mogelijk om tijdens de uitzending vragen te stellen via de chatfunctie.

Adviesrapport hoogleraren

Tijdens de uitzending gaat Henri de Groot ook in op een recent uitgebracht advies van een groep hoogleraren van de VU en de UvA en consultancybureau BCG. Dit advies geeft post-corona-opties voor gemeenten en de regio en is mede gebaseerd op informatie uit de EVMRA.