Economische Verkenningen MRA: grote terugval, maar uitgangspositie MRA onverminderd sterk

24-11-2020 Nieuws #economie#evmra#Metropoolregio Actueel

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ondanks de coronacrisis een onverminderd sterke economische uitgangspositie. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken de economie van de regio relatief hard, maar het herstel zal naar verwachting eveneens relatief krachtig zijn. Dat blijkt uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) 2020, die dinsdag 24 november zijn gepresenteerd.

In de EVMRA staan de laatste cijfers en inzichten over de economische ontwikkeling in de 32 gemeenten van de MRA in de provincies Noord-Holland en Flevoland. In de regio wonen ongeveer 2,5 miljoen mensen. De EVMRA 2020 zijn gepresenteerd door prof. dr. Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij deed dat vanwege de coronapandemie niet voor een volle zaal, maar tijdens een rechtstreekse uitzending van het online programma Metropoolregio Actueel. Deze uitzending is hieronder integraal terug te kijken.

Bekijk hier de uitzending

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Prof. dr. Henri de Groot presenteert de EVMRA 2020

Grotere krimp in MRA dan landelijk

De coronacrisis heeft een grotere impact op de economie van de MRA dan op de Nederlandse economie als geheel. Dat komt doordat de economie van de MRA relatief veel bedrijvigheid heeft die zwaar wordt geraakt. Denk daarbij aan het cluster rond Schiphol, cultuur, sport en recreatie en toerisme. In combinatie met de sterke internationale afhankelijkheid en een relatief groot aandeel flexibele banen leidt dit voor de MRA naar verwachting in 2020 tot een grotere krimp van de economie dan landelijk. In vergelijking met omringende landen is deze ontwikkeling overigens nog relatief gunstig.

Werkloosheid loopt op na historisch laag niveau

Op de arbeidsmarkt loopt de werkloosheid geleidelijk op. De eerste klappen worden opgevangen door mensen met flexibele contracten. Maar daarbij wordt aangetekend dat de MRA een historisch uniek laag niveau had bereikt, waarbij de arbeidsmarkt voor de crisis nog door zeer grote krapte werd gekenmerkt.

Grote onzekerheden

Voor de iets verdere toekomst wordt de economie van de MRA geconfronteerd met een aantal grote onzekerheden: de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen, onduidelijkheid over de effectiviteit en beschikbaarheid van een vaccin, de gevolgen van de pandemie voor de wereldhandel op middellange termijn en de uitdagingen om de snel opgelopen staatsschuld wereldwijd op een verantwoorde en geleidelijke manier tot houdbare proporties terug te brengen. Het vermogen om in Europa zowel gezamenlijk als in de afzonderlijke lidstaten de sluimerende sociale spanningen die door de coronacrisis zijn uitvergroot het hoofd te bieden, zal in belangrijke mate bepalend zijn voor de aard en de snelheid van het herstelproces.

Voordelen van clustering economische activiteiten

De uitgangspositie van de MRA blijft daarbij onverminderd sterk, constateren de onderzoekers. De voordelen die clustering van economische activiteiten met zich meebrengt, zullen naar verwachting niet fundamenteel wijzigen ten gevolge van de coronapandemie.

‘Samen sterk’

Juist in een zware crisis zoals de wereld die op dit moment treft, geldt het adagium ‘samen sterk’, stellen de onderzoekers vast. ‘De ingeslagen weg van uitbouw van onderlinge samenwerking biedt een wenkend perspectief, maar vergt investeren in elkaar en een volwaardige samenwerking met het Rijk. Voortgaande samenwerking op het gebied van zowel arbeids- als woningmarkt en infrastructuur- en verduurzamingsopgaven is dan ook essentieel om de uitdagingen van de herstelfase het hoofd te bieden en scherpe keuzes te maken die de regio als geheel sterker uit deze crisis laten komen.’

De langetermijnambities van verduurzaming van het economisch systeem, het blijvend investeren in het verdienvermogen van de economie van de MRA en het zorgdragen voor een eerlijke verdeling van de welvaart vanuit het principe van kansengelijkheid voor iedereen, ongeacht achtergrond, verdienen daarbij prioriteit, geven de onderzoekers aan. ‘In de fundamenteel onzekere tijden biedt het houvast te bedenken dat wat verstandig beleid was aan het begin van 2020, ook na de uitbraak van de pandemie nog steeds een waardevol richtsnoer biedt voor toekomstig beleid.’

‘Weg naar Parijs via MRA’

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, voorzitter van het MRA-platform Economie, reageerde als eerste bestuurder op de EVMRA. Hij gaf aan dat de verkenningen het beeld bevestigen dat zich al in maart aandiende. Everhardt herkende zich in de foto op de voorkant van het rapport: een mistige omgeving met op de achtergrond een waterig zonnetje. Net als zijn collega-bestuurder Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en lid van het portfeuillehoudersoverleg Duurzaamheid in de MRA, ziet Everhardt kansen voor werkgelegenheid door te investeren in duurzaamheid. Hij pleitte voor zelfverzekerdheid. ‘Wij waren de motor van de BV Nederland en dat zijn we nog steeds.’ Met een verwijzing naar het wereldwijde klimaatakkoord: ‘De weg naar Parijs loopt via onze regio.’

Downloads

Klik hier om het rapport Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) 2020 te downloaden.

Klik hier om een infographic te downloaden met een helder overzicht van de belangrijkste cijfers uit de EVMRA.

Eerdere jaargangen

Hier kunt u de EVMRA 2019 en de verkenningen van voorgaande jaren raadplegen.