Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Metropakket MRA serieuze optie voor financiering uit Nationaal Groeifonds

15-01-2021 Nieuws #mobiliteit

De plannen om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol en Hoofddorp en de metroring van Amsterdam te sluiten door een verbinding tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal Station zijn serieus in beeld voor financiering uit het Nationaal Groeifonds van het kabinet. Het voorstel is door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën getoetst aan de criteria en doorgeleid naar de adviescommissie van het groeifonds. Dat hebben de betrokken ministers laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar in totaal € 20 miljard uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling en innovatie. In de eerste ronde zijn nu projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering uit het groeifonds. Alle voorstellen zijn getoetst aan de zogenoemde ‘toegangspoortcriteria’, zoals een minimale omvang van € 30 miljoen, het eenmalige karakter van de investeringen en de inhoudelijke focus van de projecten.

Verbeteren bereikbaarheid MRA

Met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het sluiten van de metroring wordt de bereikbaarheid van en binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verbeterd. Ook wordt de groei van de (inter)nationale reizigersstromen zo opgevangen. Dit levert een bijdrage aan de opgaven rond de grootschalige woningbouw, van in totaal 250.000 woningen in de MRA tot 2040, de nabijheid van werk, duurzame bereikbaarheid binnen de MRA, versterking van de nationale en internationale bereikbaarheid en leefbaarheid.

Besluit in tweede kwartaal 2021

Niet alle voorstellen die zijn ingediend, hebben de toets aan de criteria doorstaan. Ook zullen niet alle voorstellen die zijn doorgeleid naar de adviescommissie kunnen worden gehonoreerd. De gevraagde bijdragen voor deze voorstellen tellen samen op tot € 25,5 miljard en overstijgen daarmee ruimschoots het gereserveerde bedrag van € 20 miljard. Voor de projecten wordt geld beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit daarover van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in het tweede kwartaal van 2021 te nemen.

Al ruim een miljard euro beschikbaar

In november maakte een nationale alliantie van zeven partijen bekend een substantiële bijdrage van ruim € 1 miljard beschikbaar te stellen voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn in Amsterdam. De bijdrage van de zeven is een handreiking naar het Rijk om de kans op honorering van het metropakket via het Nationaal Groeifonds te vergroten.

Metropoolregio Actueel op 16 februari

De rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 16 februari staat geheel in het teken van het MRA-metropakket. Waarom is dit zo belangrijk voor de MRA en is het zelfs in nationaal belang?

In de studio spreekt presentatrice Marijke Roskam met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, in haar rol als voorzitter van de MRA, met wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer, in haar rol als lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, met Marjan Rintel, president-directeur van NS, en Dick Benschop, President & CEO Royal Schiphol Group.

Hier vindt u meer informatie over deze uitzending en de mogelijkheid om u aan te melden.