Bijdrage van miljard euro voor doortrekken Noord-Zuidlijn en sluiten ringlijn Amsterdam

13-11-2020 Nieuws #economie#mobiliteit

Een nationale alliantie van zeven partijen heeft een akkoord bereikt over een substantiële bijdrage van ruim een miljard euro voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen: het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn in Amsterdam. De bijdrage van de zeven is een handreiking naar het Rijk om de kans op indiening van het metropakket via het Nationale Groeifonds te vergroten. De alliantie heeft het bod vastgelegd in een bestuurlijk rapport, dat wordt overhandigd aan het kabinet.

De zeven partijen zijn de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol.

‘Aanbod dat moeilijk is af te slaan’

‘Wij willen de boodschap afgeven dat we in de startblokken staan en bereid zijn flink bij te dragen om de kans op realisatie van de twee metrolijnen te maximaliseren’, zegt Sharon Dijksma, voorzitter van de Vervoerregio en de nationale alliantie, en lid van het MRA-platform Mobiliteit. ‘Sterker nog: wat ons betreft gaan we er volgend jaar al mee aan de slag. Ik ben trots op de unieke bestuurlijke kracht en de wil die uit deze alliantie komt. Het zegt wat over het belang van dit pakket voor Nederland dat deze zeven partijen in de turbulente tijd waarin we nu zitten zo’n financieel gebaar willen maken. Kortom: vandaag doen we een aanbod dat moeilijk is af te slaan.’

Bod

De zeven partijen zijn bereid om in elk geval een eigen bijdrage van 1,025 miljard euro te doen, afkomstig uit algemene middelen, grondopbrengsten en exploitatieopbrengsten. De Vervoerregio draagt 525 miljoen euro bij, gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, Schiphol en de provincie Noord-Holland dragen daarnaast een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij. De alliantie zal de komende periode bekijken of het bedrag kan worden aangescherpt.

Het kabinet wil via het Nationale Groeifonds het verdienvermogen versterken, innovatie bevorderen en het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker maken. Het metropakket en bod vanuit de alliantie sluit hierop aan.

Voordelen

Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een directe verbinding tussen Isolatorweg/station Sloterdijk en Amsterdam Centraal Station) zorgt voor grote voordelen, met name op het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.

(Inter)nationale bereikbaarheid

Omdat reizigers meer de metro zullen nemen, komen er mogelijk acht treinpaden per uur in de Schipholtunnel vrij. Hierdoor kunnen meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen er meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs.

Woningen, werkgelegenheid en vestigingsklimaat

Daarbij maakt het metropakket het mogelijk om ruim 92.000 nieuwe woningen te bouwen en duurzaam te ontsluiten. Ook verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waardoor er ruimte is voor 122.700 extra arbeidsplaatsen. Grote voorzieningen, zoals ziekenhuizen en universiteiten, worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Rapport

Op de website van de Vervoerregio kunt u het rapport ‘Een beter bereikbaar Nederland’ downloaden.