Kabinet lanceert Groeifonds, MRA staat klaar om bij te dragen

07-09-2020 Nieuws #duurzaamheid#economie

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) verwelkomt het Nationaal Groeifonds dat het kabinet vanochtend (7 september 2020) heeft gepresenteerd. De komende vijf jaar wil het kabinet € 20 miljard uittrekken voor projecten die op een duurzame manier bijdragen aan het versterken van de economie. Het gaat daarbij om investeringen in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. De Metropoolregio Amsterdam staat in de startblokken om samen met de partners in de MRA projecten in te dienen die Nederland klaarstomen voor de toekomst.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan het vergroten van het verdienvermogen van Nederland en de nationale welvaart. Op langere termijn moeten zo niet alleen de collectieve voorzieningen op peil worden gehouden, maar moeten toekomstige generaties ook genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. ‘Met dit fonds investeren we, zodat we in de toekomst ook zeker zijn van groei’, zei minister Hoekstra van Financiën bij de lancering van het fonds.

‘Met het kabinet delen wij de ambitie om Nederland uit de crisis te investeren’, zegt Emiel Reiding, secretaris-directeur van de Metropoolregio Amsterdam. ‘Tal van projecten die voor de ontwikkeling van onze regio belangrijk zijn, leveren een bijdrage aan het vergroten van het verdienvermogen van Nederland. Wij zien dan ook kans om in MRA-verband snel met goede voorstellen te komen, samen met private partners en onderwijs- en kennisinstellingen.’

Voor een bijdrage uit het fonds kunnen consortia van bedrijven, organisaties en overheden voorstellen indienen. Deze voorstellen moeten een minimumomvang hebben van € 30 miljoen. De voorstellen die worden gedaan, worden eerst technisch getoetst aan criteria. Daarna worden ze voor een inhoudelijke toets voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal beoordelen in hoeverre een voorstel bijdraagt aan duurzame economische groei en het nationale verdienvermogen, lichtte minister Wiebes van Economische Zaken toe. Na een positief advies van deze commissie neemt het kabinet vervolgens een besluit.

Het kabinet ziet op korte termijn al kansen voor investeringen en wil nog deze kabinetsperiode besluiten nemen over enkele projecten. De deadline voor het indienen van projecten in deze eerste ronde is 1 november 2020.