MediaCentrum Hilversum is sleutelgebied woningbouwopgave MRA

05-12-2019 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

MediaCentrum Hilversum is toegevoegd aan de zogenoemde sleutelgebieden voor de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De bestuurders van het MRA-platform Ruimte hebben hier woensdag 4 december mee ingestemd.

Sleutelgebieden zijn complexe gebiedsontwikkelingen met een (boven)regionale opgave. In deze gebieden komt de woningbouwopgave samen met andere ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid. De opgaven zijn daardoor complex en omvangrijk, waardoor samenwerking van Rijk en regio noodzakelijk is om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Woningen en banen

Het sleutelgebied MediaCentrum Hilversum biedt ruimte aan circa 3.000 tot 3.500 nieuwe woningen en zo’n 5.000 banen. Door een zorgvuldige menging van ruimtelijke functies ontstaat hier een aantrekkelijk stedelijk woon-werkmilieu. MediaCentrum Hilversum vormt een belangrijke schakel binnen de Gooi en Vechtstreek en de MRA als geheel. Met de toevoeging van MediaCentrum draagt Hilversum dan ook bij aan de woonopgave van de MRA en aan een verdere versterking van de metropoolregio.

Strategische Notitie Sleutelgebieden MRA

In februari 2019 waren aanvankelijk zeven sleutelgebieden vastgesteld. Later is daar het stationsgebied Lelystad – Lelycentre aan toegevoegd. Het sleutelgebied MediaCentrum Hilversum wordt begin januari verder uitgewerkt en vervolgens opgenomen in de Strategische Notitie Sleutelgebieden MRA, met nu in totaal negen sleutelgebieden in de MRA:

1. Zuidwest Amsterdam – Hoofddorp 6. Stationsgebieden Almere
2. Binnenstedelijk Haarlem 7. IJmeer-oevers
3. Amstelveen Kronenburg 8. Stationsgebied Lelystad
4. Zaan-IJ lob 9. MediaCentrum Hilversum
5. Stationsgebied Purmerend