Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Huisvesting aandachtsgroepen

Programma Huisvesting aandachtsgroepen
De (nu demissionair) minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft in april 2022 het programma ‘Een thuis voor iedereen’ gelanceerd. Het is het 2e van de 6 programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

Om dit te kunnen realiseren voor de metropoolregio Amsterdam is het programma Huisvesting aandachtsgroepen opgesteld. Samen met de 29 gemeenten binnen de MRA bundelen we de regionale krachten om bij te dragen aan verbetering, aandacht en urgentie voor huisvesting aandachtsgroepen.

De MRA is ook een van de 6 koploperregio’s. Samen met woningcorporaties, (hopelijk straks ook zorgaanbieders) en de 2 provincies willen wij een versnelling realiseren. Daarvoor wisselen we ervaringen met elkaar uit en zijn we betrokken bij de voortgang van de (concept)wet Versterking regie volkshuisvesting.

Opdracht aan de gemeenten: Woonzorgvisie
In deze wet staat dat gemeenten een integraal – en regionaal afgestemd – lokale woonzorgvisie moeten opstellen. Deze visie maakt deel uit van het lokale Volkshuisvestelijke programma. De visie is gebaseerd op een woonzorganalyse en daarnaast wordt ook een uitvoeringsplan opgesteld.

Het MRA Programmateam Huisvesting aandachtsgroepen ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van deze lokale visie door informatie te plaatsen op deze website, regionale bijeenkomsten te organiseren en met regelmaat HA Updatemails te versturen. Ook stellen we zelf een overkoepelende woonzorganalyse op en een woonzorgvisie; dat doen we om een kader te scheppen.

Heb je vragen, stel deze aan Mette Vernooij, programmamanager MRA Huisvesting aandachtsgroepen via mettevernooij@amsterdam.nl.

Meer informatie