Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Huisvesting aandachtsgroepen

Eerste bijeenkomst Huisvesting aandachtsgroepen
‘Wij zijn de MRA – Alle gemeenten binnen de MRA staan samen aan de lat om de huisvesting voor kwetsbare mensen en andere aandachtsgroepen te verbeteren. Het is belangrijk elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en in gesprek te blijven.’ aldus Mette Vernooij, programmamanager Huisvesting aandachtsgroepen tijdens de eerste bijeenkomst over deze opgave.

Bekijk het filmpje

Ongeveer 45 Woon-/Zorgbeleidsambtenaren vanuit alle deelregio’s waren enkele weken geleden in het Provinciekantoor in Haarlem bijeen om de gezamenlijke opgave Huisvesting aandachtsgroepen een stap verder te brengen.

Richard Derksen, programmamanager bij het Ministerie van BZK startte de bijeenkomst met een toelichting op het landelijke programma Een thuis voor iedereen. Want het programma Huisvesting aandachtsgroepen is onderdeel van de uitvoering van het landelijke programma. Derksen benadrukte het belang van de rol van de MRA: ‘We moeten het vooral samen doen. Dat is de manier waarop we een evenwichtige verdeling kunnen maken over gemeenten.’

In gesprek blijven
Om te komen tot deze evenwichtige spreiding is het goed te weten om wie het gaat en wat de behoeften zijn. Daarom werd de tussenstand van de tot nu toe opgehaalde cijfers gepresenteerd. Uiteindelijke resultaat is een Woonzorganalyse op MRA-niveau. Vervolgens ging men met elkaar in gesprek of het gegeven beeld herkenbaar was en welke sturingsknoppen er werden gezien om te kunnen spreiden. Belangrijkste uitkomst was dat we nog lang niet zijn uitgesproken. Voor de zomer staat de 2e bijeenkomst gepland.

Het gaat om mensen
De middag werd afgesloten met een persoonlijk verhaal van Saskia, die – na jaren op straat geleefd te hebben – nu al 11 jaar een eigen woning heeft dankzij Housing First. En dat is meer dan alleen een woning: ‘Ik werd gezien als mens en kreeg vertrouwen dat ik het zou kunnen. Dat heeft mij veel gebracht.’

Goed te weten
• Wil je uitgenodigd worden voor de volgende bijeenkomst, neem dan contact op met Simone de Swart via sdswart@almere.nl of 06 29 55 46 13.
• Meer informatie over het landelijk programma Een thuis voor iedereen