Veelgestelde vragen Huisvesting aandachtsgroepen

Wie zijn de aandachtsgroepen?

 • (Dreigend) dak-en thuisloze mensen
 • Sociaal urgenten
 • Medische urgenten
 • Uitstromers intramurale voorziening
 • Statushouders (taakstelling blijft)
 • Arbeidsmigranten
 • Woonwagenbewoners
 • Studenten

Naast deze groepen kan iedere gemeente extra aandachtsgroepen benoemen in hun urgentieregeling.

Wat is de aanpak van de MRA?
Het programma werkt via 4 sporen, die onderverdeeld zijn in 4 werkgroepen. In deze werkgroepen zitten beleidsambtenaren van Wonen en Zorg uit verschillende gemeenten. De sporen/werkgroepen zijn:

 1. Het inrichten van de governance en uitwerken van het proces
  Werkgroep 1
 2. Uitvoering woonzorganalyse en -visie, en vormgeving monitoring
  Werkgroep 2
 3. Het maken van afspraken over de regionale opgave (waaronder fair share)
  Werkgroep 3
 4. Verbinding fysiek en sociaal domein -het combineren van wonen, zorg en welzijn
  Werkgroep 4

Wie zitten er in de stuurgroep Huisvesting aandachtgroepen MRA?
Voor het programma Huisvesting aandachtsgroepen in de MRA is een stuurgroep ingericht met  wethouders die namens de Portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s) Bouwen en Wonen en Sociaal sturing geven aan de uitvoering van het programma, de voortgang volgen en gezamenlijk optrekken richting het Rijk. In de stuurgroep zitten:

 • Voorzitter Froukje de Jonge (Almere)
 • Willem Kikkert (Aalsmeer)
 • Adam Elzakalai (Amstelveen)
 • Zita Pels (Amsterdam)
 • Marian Everhardt (Diemen)
 • Floor Roduner (Haarlem)
 • Piet Burgering (Heemskerk)
 • Karin Walters (Hilversum)
 • Dennis Grimbergen (Lelystad)
 • Victor Frequin (Ouder-Amstel)
 • Harry Rotgans (Purmerend)
 • Harrie van der Laan (Zaanstad)

Wat is de planning?