Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Doorfietsroutes: doorfietsen in plaats van doorrijden

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van steden en dorpen verbeteren door één aantrekkelijk netwerk van doorfietsroutes als alternatief voor de auto. Dat is de ambitie van de MRA. Dat doet de MRA door uitbreiding van het fietsnetwerk en verbreding en verlichting van fietspaden. Maar ook door meer groene fietsvoorzieningen, stimuleren van fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden en fietsstimulering, onder meer bij kinderen.

Wat zijn doorfietsroutes?
Doorfietsroutes zijn de fietsroutes die autoritten op korte afstanden kunnen vervangen. Het zijn dus goede alternatieven voor de auto. Door deze routes extra veilig, breed en verlicht te maken, zullen inwoners en bezoekers van de regio vaker de fiets gebruiken dan de auto. Het idee is een netwerk van brede en veilige fietspaden in de regio te realiseren: dat is de ambitie met de MRA Doorfietsroutes.

Schaalsprong Fiets
Ook landelijk wordt het gebruik van de fiets bevorderd. In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040 hebben de rijksoverheid, provincies, vervoerregio’s en gemeenten zich in 2022 uitgesproken dat een ‘Schaalsprong Fiets’ nodig is: een forse ontwikkeling van de fietsnetwerken, fietsenstallingen en fietsstimulering.

Voortgangsrapportage Doorfietsroutes 2023
De provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam hebben deze ambitie verder uitgewerkt in een Regionaal Toekomstbeeld Fiets 2040. In 2023 is – voor het eerst – een gezamenlijke voortgangsrapportage opgesteld. Dat geeft niet alleen overzicht over de doorfietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam, maar zelfs over het hele grondgebied van beide provincies
Meer weten? Download de Voortgangsrapportage Doorfietsroutes 2023  

Nieuwe snelwegen van de regio
‘Wat mij betreft worden de doorfietsroutes de nieuwe ‘snelwegen’ van onze regio’, zegt Marja Ruigrok, als wethouder in Haarlemmermeer en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio en van het MRA-platform Mobiliteit. ‘Door brede fietspaden heb je meer ruimte voor fietsen met verschillende snelheden.’

Alleen fietspaden zijn niet voldoende, zegt Ruigrok. ‘Met de Green Deal Fiets werken we ook aan goede voorzieningen als recreatiepunten, schuilmogelijkheden en stallingen. Maar ook aan fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden voor werkgevers en stimuleren van fietsen bij kinderen. De fiets wordt hiermee een steeds beter alternatief.’

Kwaliteitseisen
De meeste fietspaden in het beoogde netwerk liggen er al. Deze paden krijgen een upgrade, zodat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van een doorfietsroute. Zo moet die altijd vier meter breed zijn bij tweerichtingsverkeer.

MRA Agenda
Een samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk  is een ambitie uit MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. De ambitie om te komen tot een ‘samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk’ is onderdeel van de MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

Meer weten?
Lees meer in het artikel en een overzichtelijk kaart van de doorfietsroutes op de site wijnemenjemee.nl