Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Doorfietsroute Hilversum – Utrecht in stroomversnelling

01-11-2023 Nieuws #fiets#mobiliteit

Fietsers tussen Hilversum en Utrecht kunnen op korte termijn gebruik maken van een gloednieuwe ‘doorfietsroute’. De provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Hilversum, De Bilt en Utrecht hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn het traject en de inrichting van de zestien kilometer lange route vastgesteld.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Hilversum onderdeel van is, wordt gewerkt aan een netwerk van brede en veilige fietspaden. Met de fietsroutes moeten autoritten op afstanden tot circa20 kilometer kunnen worden vervangen.

Veiliger, comfortabeler en sneller

Om het aantrekkelijker te maken voor fietsers tussen Hilversum en Utrecht worden bestaande delen van de fietsroute verbreed en wordt de bestrating verbeterd met glad asfalt of beton. Ook worden kruisingen en rotondes aangepakt om het voor de fietsers veiliger, comfortabeler en sneller te maken.

‘Doorfietsroutes zijn een belangrijk onderdeel van het toekomstige netwerk van wegen in Noord-Holland en daarbuiten’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof, lid van het MRA-platform Mobiliteit. ‘We willen namelijk dat alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden kunnen afleggen met de fiets.’

Meer informatie

De ambitie om te komen tot een ‘samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk’ is onderdeel van de MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Op de website wijnemenjemee.nl vindt u meer informatie over de MRA Doorfietsroutes.