Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Derde tranche Woningbouwimpuls: € 34 miljoen voor versnelde bouw van ruim 7.500 woningen in MRA

16-12-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

In de derde tranche van de Woningbouwimpuls is een bijdrage voor acht projecten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toegekend, waarmee 7.530 woningen versneld worden gebouwd. Door gemeenten in de MRA werden 15 projecten ingediend voor een financiële bijdrage. Met die bijdrage zouden 18.668, vooral betaalbare, woningen versneld kunnen worden gebouwd. Op 15 december 2021 is bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid krijgen toegekend.

De samenwerkende overheden in de MRA zijn blij dat iets meer dan de helft van de aanvragen is gehonoreerd, maar tegelijk teleurgesteld dat een groot deel van de aanvragen is afgewezen. Voor meer dan 10.000 woningen betekent dit voorlopig uitstel of zelfs afstel van de bouw.

Acht aanvragen gehonoreerd

De ongeveer 7.500 woningen die met de bijdrage van het Rijk kunnen worden gebouwd, zijn evenredig verdeeld over acht projecten in zeven MRA-gemeenten: Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Lelystad, Ouder-Amstel, Purmerend en Waterland.  

Ondersteuning MRA bij aanvragen gemeenten

De aanvragen van de acht MRA-gemeenten in de derde tranche van de rijksimpuls zijn door de MRA ondersteund, onder meer door hulp bij de financiële paragrafen en een gezamenlijke brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarin is onderstreept dat de MRA al decennia kampt met een fors woningtekort. Ondanks de hoge woningproductie van de laatste jaren is dit tekort alleen maar verder toegenomen. De komende decennia wordt bovendien een sterke toename van de bevolking verwacht.

De betaalbaarheid van woningen in grote delen van de regio staat steeds meer onder druk. Er liggen concrete plannen om de grote druk op de woningmarkt in onze regio te verlichten. Vanuit het programma Bereikbare steden staan zeven MRA-gemeenten in de startblokken voor de bouw van 125.000  vooral betaalbare woningen in een straal van 2.000 meter, met name rond stations, waarvan 65.000 binnen een straal van 1.200 meter. Op basis van het regeerakkoord blijven de overheden in de MRA met ministeries in gesprek en over structurele samenwerking en de daarbij horende bekostiging van deze projecten. De overheden in de MRA hechten grote waarde aan samenwerking tussen alle partijen. Alleen op die manier kunnen we de opgave voor de woningzoekenden ook daadwerkelijk realiseren. Afspraken met het Rijk zijn daarvoor onontbeerlijk.

Tranches

In deze derde tranche van de Woningbouwimpuls heeft de MRA in totaal een bijdrage van € 34 miljoen toegekend gekregen. Voor de drie tranches van de Woningbouwimpuls gezamenlijk gaat het om een bijdrage van € 150 miljoen, waarmee in totaal 32.500 woningen versneld worden gebouwd. Dat betekent dat voor de MRA 15% van het landelijke budget is toegekend. De woningbouwopgave van de MRA is echter meer dan 20% van de landelijke opgave. Wij hopen dat de afspraken met het nieuwe kabinet leiden tot een bijdrage die meer recht doet aan de opgave waar wij als MRA voor staan.

De overheden in de MRA hebben als doel om voor 2030 in totaal minstens 175.000 woningen te bouwen. De inzet is om te komen tot de bouw van 210.000 woningen in totaal.

Aanvragen en toegekende bijdragen MRA derde tranche Woningbouwimpuls

Gemeente/regioProjectWoningaantalToekenning
BeverwijkKuenenpleinbuurt214Toegekend
Regio Gooi en VechtstreekTergooi635Afgewezen
Regio Gooi en Vechtstreek Crailo590Afgewezen
HaarlemOostpoort1.009Toegekend
HaarlemmermeerLisserbroek2.800Afgewezen
LelystadStationsgebied525Toegekend
Ouder-AmstelDe Nieuwe Kern – Flexwoningen540Toegekend
PurmerendStationsgebied – Waterlandkwartier635Afgewezen
PurmerendWheermolen-Oost632Toegekend
WaterlandGalgeriet696Toegekend
ZaanstadZaandam Oost – Achtersluispolder1.724Afgewezen
ZaanstadZaandam Zuid – Hembrugterrein698Afgewezen
AmsterdamRoëlbuurten1.653Toegekend
AmsterdamZuidoost – Reigersbos en Holendrecht2.261Toegekend
AmsterdamHamerkwartier4.056Afgewezen
Totaal18.6687.530

Overzichtskaart aanvragen MRA

Op deze kaart staan de projecten in de MRA die tot nu toe een bijdrage hebben gehad vanuit de Woningbouwimpuls.