Dashboard monitort kwaliteit van leven in regio

19-12-2019 Nieuws #onderzoek

Hoe is op dit moment de kwaliteit van leven in de Metropoolregio Amsterdam? Hoe groot zijn de verschillen tussen verschillende Nederlandse regio’s? En kan de kwaliteit van leven in de regio’s worden verbeterd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een dashboard ontwikkeld: ‘Hoe is het leven in jouw regio?

Het dashboard laat zien hoe Nederlandse regio’s ervoor staat op gebieden als economie, onderwijs, gezondheid, wonen, veiligheid, milieu en toegang tot voorzieningen.

Eerste stap

Met het dasboard wordt een eerste stap gezet in het monitoren van de brede welvaart op regionaal niveau. De komende jaren werkt het PBL samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek aan een uitbreiding van de regionale monitoring van brede welvaart.

Aansluiting op Regiodeals

Het dashboard draagt ook bij aan een onderzoek dat het PBL in de periode 2019-2022 uitvoert en dat aansluit op het beleid van de Regiodeals, waarin het Rijk en de regio’s gezamenlijk werken aan nieuwe, concrete oplossingen rond regionale opgaven voor brede welvaart. De Regiodeal ZaanIJ is hier een voorbeeld van.