Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2019

12-12-2019 Geen categorie #onderzoek

De nieuwste editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is gepubliceerd. De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam brengt dit onderzoek jaarlijks uit.

De  meest recente economische verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten een overwegend positief beeld zien, net als in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is duidelijk dat er knelpunten zijn die een belemmering vormen voor toekomstige groei.

De bevolking groeit neemt toe, evenals het aantal arbeidsplaatsen, en de werkloosheid is uitzonderlijk laag. Ook in internationaal perspectief is de positie van de MRA sterk. De arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie nemen echter nauwelijks toe, er zijn tekorten op de arbeidsmarkt, de mobiliteit staat onder druk en de vraag naar nieuwe woningen stijgt sneller dan het aanbod, met alle gevolgen van dien voor toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Daar komt nog bij dat de energietransitie en de circulaire economie de komende jaren vaster vorm moeten krijgen. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. De opgaven overstijgen immers in veel gevallen de slagkracht van de afzonderlijke samenwerkingspartners.

In ‘Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2019’ is statistisch materiaal bijeengebracht over een reeks van jaren. De publicatie vormt een basis voor analyse en beleidsvoorbereiding en voor succesvolle samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

Download Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2019 >