Rijk en regio investeren in Regiodeal ZaanIJ

17-12-2019 Nieuws

De rijksoverheid heeft overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan over de uitwerking van de Regiodeal ZaanIJ. In november vorig jaar maakte het kabinet bekend dat ZaanIJ een van de twaalf voorstellen was die zou worden uitgewerkt tot een deal. In de Regiodeals maken Rijk en regio afspraken over het gezamenlijk oplossen van regionale opgaven.

De overeenstemming over de deal is bekend gemaakt door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw schreef de brief mede namens de ministers Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

‘Metropool van twee snelheden’

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dreigt een ‘metropool van twee snelheden te ontstaan’, schrijft minister Schouten. ‘Dit proces is zichtbaar in Zaanstad en Amsterdam-Noord. De noodzaak om elke wijk gelijkwaardig onderdeel te laten zijn van de stad en de metropool is essentieel voor een inclusieve, ongedeelde regio.’

Achterstanden verkleinen

Met de Regiodeal ZaanIJ is gekozen voor een integrale aanpak van deze opgave, waarbij de verbindingen tussen Amsterdam en Zaanstad worden versterkt en de ‘achterstanden van de wijken Poelenburg, Peldersveld, Tuindorp Oostzaan en Molenwijk op gebieden als werk, onderwijs, gezondheid, sociale cohesie en veiligheid’ worden verkleind, aldus de minister.

Aanpak kent drie pijlers

De aanpak kent drie pijlers: leefkwaliteit en groen, ontplooiingskansen, en ondermijning en sociale ontwrichting. De eerste pijler gaat over het verbeteren van de leefkwaliteit en het bevorderen van de groene stedelijke omgeving via investering in recreatieve en groen-blauwe verbindingen en voorzieningen. De tweede pijler heeft als doel om de ontplooiingskansen voor de inwoners van het gebied te vergroten, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Hierbij wordt ingezet op thema’s als opvoeding en onderwijs, scholing, werk en gezondheid. De derde pijler gaat over het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van de inwoners en het aanpakken van ontwrichtende criminaliteit.

Niet iedereen profiteert

Het voorstel voor de Regiodeal is eerder geformuleerd door de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, met de gemeente Oostzaan en de provincie Noord-Holland als partner. De achtergrond van het voorstel is dat de Metropoolregio Amsterdam een sterke economische groei kent, maar niet iedereen in het gebied van de MRA van de brede welvaart profiteert. Oorzaken hiervan liggen in sociaal-economische problemen (zoals werkloosheid en opleidingsniveau), fysieke knelpunten (bijvoorbeeld onvoldoende kwaliteit van woningvoorraad en verbindingen) en problemen met leefkwaliteit, gezondheid en ondermijnende criminaliteit.

Financiële bijdragen

Zowel het Rijk als de regio draagt financieel bij aan de deal. Het Rijk reserveert € 7,5 miljoen uit de zogenoemde ‘Regio Envelop’. De regio spant zich in om eveneens € 7,5 miljoen te investeren, waarmee het om een gezamenlijke investering van € 15 miljoen gaat. De provincie Noord-Holland neemt € 2,75 miljoen voor haar rekening.

Brede welvaart versterken

‘Het afsluiten van de Regiodeal is niet het einde, maar slechts het begin van deze samenwerking’, schrijft minister Schouten. ‘Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regiodeal de opgave van ZaanIJ wordt aangepakt en de brede welvaart in de regio wordt versterkt.’