Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Brede welvaart centraal op Europese conferentie in MRA

05-03-2024 Nieuws #brede welvaart#Brussel#Europa

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in november de gastheer van de internationale conferentie van de European Metropolitan Authorities (EMA). Burgemeesters van Europese steden en vertegenwoordigers van grootstedelijke regio’s in Europa komen op 20 en 21 november bijeen voor de negende EMA-conferentie. Zij treffen elkaar na de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni en rond de benoeming van een nieuwe Europese Commissie.

Tegen een achtergrond van grote uitdagingen op gebieden als huisvesting, milieu, energie, arbeid, gezondheidszorg en onderwijs, waarin de roep om prioriteit te geven aan welzijn (brede welvaart) steeds luider wordt, biedt de bijeenkomst een unieke kans voor Europese regio’s om een gezamenlijk geluid te laten horen en de belangen van grootstedelijke regio’s krachtig te laten horen.

Brede welvaart vanuit grootstedelijk perspectief

De EMA-conferentie bouwt voort op twee eerdere bijeenkomsten, in Helsinki en Brussel. In Helsinki was burgemeester Hein van der Loo van Almere namens de MRA aanwezig en in Brussel werd de regio vertegenwoordigd door burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven van Haarlemmermeer.

De conferentie in november richt zich op brede welvaart vanuit een grootstedelijk perspectief, waarin economie, sociaal welzijn en ecologie met elkaar in balans zijn, hier en nu, maar ook in de toekomst en elders op de wereld. Het welzijnsperspectief van de brede welvaart kan de Europese Unie en stedelijke regio’s helpen bij het stellen van prioriteiten en het maken van evenwichtige keuzes voor de toekomst.

Conclusies naar Europese Commissie

Het programma wordt nog opgesteld, maar zal naast werkbezoeken en debatten sessies op hoog niveau omvatten, waarin deelnemers aan de hand van inspirerende, praktische en schaalbare voorbeelden diepgravend ingaan op de vraag wat voor samenleving we willen zijn en wat daarvoor nodig is op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, bestaanszekerheid en een gezonde leefomgeving. De resultaten worden in de vorm van een verklaring aangeboden aan de Europese Commissie.