Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Europese steden en regio’s zoeken samenwerking in Brussel

24-01-2024 Nieuws #duurzaamheid#economie#Europa

Burgemeesters van verschillende Europese steden en vertegenwoordigers van stedelijke regio’s in Europa hebben in Brussel een verklaring ondertekend voor de versterking van hun onderlinge samenwerking. Zij zetten op 24 januari hun handtekening onder de ‘Brussels Declaration of European Mayors’, een initiatief in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een handtekening gezet door Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van Haarlemmermeer.

Door het ondertekenen van de verklaring bundelen de steden en stedelijke regio’s hun krachten richting het Europees Parlement en de Europese Commissie. Zo kunnen zij gezamenlijk hun prioriteiten benadrukken. In 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

‘Innovatie ontstaat in steden’

Rond 2050 woont 80% van de Europese bevolking in stedelijke gebieden, staat in de verklaring. Steden en stedelijke regio’s zouden daarom een centrale rol moeten spelen bij het realiseren van Europese doelstellingen op het gebied van onder meer economie, klimaat en biodiversiteit. Zij hebben de potentie om een essentiële bijdrage te leveren aan de Europese Green Deal, waarin is afgesproken om in 2050 een klimaatneutraal Europa te bereiken, aldus de verklaring. ‘Innovaties ontstaan immers niet in Europese overheidsinstellingen, maar in onze steden’, zegt burgemeester Schuurmans-Wijdeven.

Europese conferentie in 2024 in MRA

De burgemeester van Haarlemmermeer nam ook plaats in een paneldiscussie, namens de European Metropolitan Authorities (EMA). Dit is een bestuurlijk netwerk van 55 Europese metropoolregio’s. De centrale vraag voor het panel was: ‘Hoe kunnen we de stedelijke en grootstedelijke dimensie van het Europese beleid bevorderen?’ De burgemeester gaf een toespraak die op dit thema aansloot en kondigde aan dat de jaarlijkse EMA-conferentie in 2024 zal plaatsvinden in de Metropoolregio Amsterdam op 21 november. Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met Najat Azogagh via nazogagh@almere.nl.

MRA in Brussel

Vorig jaar startte de MRA een tweejarige pilot om de samenwerking richting Europese Unie en internationaal te versterken. Dat betekent dat de MRA-overheden in deze periode intensief gaan samenwerken om kansen te benutten voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van en over grote maatschappelijke uitdagingen in de regio.