Pilot MRA in Brussel nu echt van start

18-07-2023 Nieuws #circulaire economie#Europa#mobiliteit#waterstof

In juni is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van start gegaan met een tweejarige pilot om de samenwerking richting EU en internationaal te versterken. Dat betekent dat de MRA-overheden de komende twee jaar intensief gaan samenwerken om kansen voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van en over grote maatschappelijke uitdagingen in de regio te benutten.

Dit gebeurt onder meer met een EU-vertegenwoordiging in Brussel op steenworpafstand van het Europees Parlement, dicht bij belangrijke partners als Eurocities en vertegenwoordigingen van de provincies en de G4.

Internationaal samen optrekken met andere metropolen

Om stedelijke opgaven als klimaatneutraliteit, een circulaire economie en een slim en duurzaam mobiliteitssysteem te realiseren, is het belangrijk om internationaal steeds meer gezamenlijk als metropoolregio’s op te trekken. Die boodschap deelde MRA-directeur Emiel Reiding in juni ook tijdens een gesprek in Brussel met Europarlementariërs, georganiseerd door METREX. Metropolen vormen de verbinding tussen stad en platteland. Iets waar de EU meer op wil inzetten en daarom is het goed dat Europa meer aandacht geeft aan metropoolsamenwerkingen, zoals de MRA.

Werkbezoeken

Tijdens de pilot zullen vanuit de MRA Directie, de ambtelijke ondersteuning van de samenwerking in de MRA, vaker werkbezoeken worden georganiseerd naar Brussel, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De focus ligt op de thema’s waterstof, circulaire economie en mobiliteit. Dit najaar staan onder meer de European Hydrogen Week en de EU Week of the Regions and Cities op de planning. Dit najaar vindt ook het lanceringsevent van de MRA-pilot plaats in Brussel.

Wilt u meer weten of wilt u met uw gemeente of als partner een bezoek aan Brussel brengen? Neem dan contact op met onze EU-vertegenwoordiger namens de MRA, Utku Küçükosmanoğlu, via u.kucukosmanoglu@amsterdam.nl.

Utku Küçükosmanoğlu