Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA vertegenwoordigd op EMA-conferentie voor Europese Metropolen in Helsinki

30-10-2023 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#Europa

De Almeerse burgemeester en MRA-bestuurder Hein van der Loo heeft op 28 en 29 september namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) deelgenomen aan de EMA-conferentie voor Europese metropolen in Helsinki. Onder de titel ‘Innovatie in grootstedelijke gebieden door middel van circulaire economie en publieke-private samenwerking’ sprak hij samen met andere deelnemers uit heel Europa over gemeenschappelijke kansen en uitdagingen voor duurzame groei van Europese regio’s.

Burgemeester Van der Loo nam onder andere deel aan een panelgesprek waarin hij met bestuurders en experts uit onder meer Wenen, Rome, Stuttgart en Vantaa, ervaringen uitwisselde over circulaire economie. Daarin noemde hij onder andere Cirwinn en het innovatiecentrum Price in Almere waar gewerkt wordt aan duurzame recyclingoplossingen om de schade van afval aan de natuur te beperken. Hij benadrukte ook het belang van initiatieven in Zaanstad en Amsterdam gericht op het hergebruik van textiel.

Namens de MRA ondertekende burgemeester Van der Loo de EMA Political Declaration. In deze declaration pleit het EMA-netwerk voor een grotere rol en ondersteuning van grootstedelijke gebieden in het beleid van de Europese Unie bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, economisch herstel, en digitale en groene transitie.

Tijdens de political meeting werd ook het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie besproken gedurende het eerste semester van 2024, waarin België het accent zal leggen op het bewaken van de (groot)stedelijke dimensie in Europees beleid en het herbevestigen van stedelijke regio’s als stuwende kracht in de sociaal-economische ontwikkeling van Europa.

Burgemeester Van der Loo was in Helsinki op uitnodiging van het European Metropolitan Authorities Network (EMA). EMA is een bestuurlijk netwerk van 55 Europese metropoolregio’s die ernaar streven om Europees beleid een relevante regionale impuls te geven.

De EMA-conferentie van 2024 vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam. Voor meer informatie: n.azogagh@amsterdam.nl

Professionele afbeeldingen zijn te downloaden via de link: https://uudenmaanliitto.kuvat.fi/kuvat/EMA+Forum+2023/