Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

05-01-2021 Nieuws #data

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door lagere immigratie. Net als in 2019 groeiden enkele kleinere gemeenten aan de rand van grote steden in 2020 het hardst. In 7 van de 32 MRA-gemeenten kromp de bevolking. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2020.

Veel van de grootste steden in Nederland groeiden de afgelopen jaren vooral door buitenlandse migratie. Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk is afgenomen, zakte de bevolkingsgroei in deze steden in. Niet alleen kwamen er minder arbeidsmigranten, ook zetten minder internationale studenten voet op Nederlandse bodem, aldus het CBS.

Grootste absolute stijging in Almere

Almere, dat na Amsterdam de grootste gemeente in de MRA is, zag de bevolkingsgroei weliswaar inzakken, maar toch enigszins op peil blijven. Dat komt doordat de stad vooral groeit door natuurlijke aanwas (geboorten minus sterfte). In absolute zin kreeg Almere er van alle Nederlandse gemeenten in 2020 zelfs de meeste inwoners bij.  

Dalende groei en krimp

In Amsterdam zakte het aantal inwoners verder in dan gemiddeld in Nederland. Het aantal inwoners van de hoofdstad groeide in 2020 nauwelijks, met 0,6 per duizend inwoners. In 2019 nam het inwonertal nog toe met 12 per duizend inwoners. Ook de MRA-gemeenten Diemen, Beemster, Amstelveen, Waterland, Uitgeest en Haarlem lieten in 2020 grote negatieve verschillen zien ten opzichte van een jaar eerder. De bevolking kromp in de MRA-gemeenten Haarlem, Amstelveen, Huizen, Bloemendaal, Waterland, Uitgeest en Oostzaan. Uithoorn, Heemstede en Weesp noteerden juist grote positieve verschillen.

Groei

De gemeenten in Nederland waar het aantal inwoners in 2020 relatief het sterkst groeide, liggen voornamelijk in de buurt van grote steden. Weesp groeide in 2020 landelijk relatief het sterkst met 37 per duizend inwoners. Blaricum kan dat tempo met 33 per duizend inwoners nog bijhouden. Gemeenten in de MRA die in 2020 groeiden met meer dan 10 per duizend inwoners zijn verder Haarlemmermeer, Lelystad, Uithoorn, Diemen en Laren.

Deze gemeenten groeiden hoofdzakelijk door binnenlandse verhuizingen, constateert het CBS. Hier zijn nieuwbouwlocaties ontwikkeld waar vooral gezinnen uit de steden zich vestigden.