Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Intertraffic 2024: Data en digitalisering staan centraal bij mobiliteitsopgaven  

23-04-2024 Nieuws #data#digitalisering#duurzaamheid#mobiliteit#smart mobility#verstedelijkingsstrategie

De mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam slimmer, schoner en veiliger maken. Dat was het doel van de MRA-deelname aan de innovatieve vakbeurs Intertraffic. Dit jaar bleek dat data en digitalisering daarbij steeds belangrijker worden.

Van 16 tot en met 19 april presenteerden overheden uit de MRA zich gezamenlijk. Zij gingen in gesprek met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden die zich bezighouden met mobiliteit en Smart Mobility. Zowel over hun mobiliteitsopgaven als over innovaties die daarvoor oplossingen bieden.  

Data en digitalisering 
Waar twee jaar geleden nog discussie was over de rol van data en digitalisering bij mobiliteitsopgaven, zagen we dat het nu min of meer normaal is om die te gebruiken. We raken er met z’n allen steeds meer van overtuigd dat ze leiden tot meer duurzame en efficiënte oplossingen. En dat is een mooie ontwikkeling, zeker als we kijken naar enkele aanwezige marktpartijen die al gretig gebruikmaken van data en digitalisering bij hun innovatieve oplossingen.  

Innovatieve oplossingen 
Zo illustreerde het project Road Monitoring hoe we met behulp van voertuigdata van Mercedes onveilige situaties op de weg kunnen signaleren. Het Regionaal Tactisch Team (RTT) toonde hoe hun dashboard inzicht geeft in de status van onze infranetwerken. De digitale interactieve Bereikbaarheidskaart liet zien welke beperkingen er zijn voor met name vrachtwagens, aanhangers en bussen. En bij het IDEA project zagen we hoe geplande wegwerkzaamheden en afsluitingen al gevalideerd kunnen worden met FCD.  

Kennisverrijking 
Ook waren er diverse sessies georganiseerd waarbij aanwezigen hun mobiliteitsexpertise naar hartenlust konden verrijken, van Rapid Demand Transport (flexvervoer aanvullend op OV) tot aan slim(mer) opladen van elektrisch vervoer. Amsterdam Bereikbaar presenteerde het nieuwe OV-rijtijden dashboard en de provincie Noord-Holland toonde een nieuw onderdeel uit de Toolbox Smart Mobility: duurzaam reizen naar evenementen. Verder werd de nieuwe website NHbereikbaar.nl gelanceerd. Dit biedt overzicht in de netwerken en programma’s waarin de regio de krachten gebundeld heeft op gebied van slim, schoon en veilig reizen. 

Gamen 
Maar dat was niet de enige manier om je kennis te vergroten. Deelnemers waagden zich aan het spel Mobipolis en ervoeren hoe gaming kan bijdragen aan een meer integrale benadering van een duurzame mobiliteitsopgave, zoals een grote woningbouwopgave in combinatie met een duurzame mobiliteitstransitie.  

Emiel Reiding, secretaris-directeur van de MRA speelt het spel Mobipolis.
Emiel Reiding, secretaris-directeur van de MRA, speelt het spel Mobipolis.

Ontmoetingen faciliteren 
Als onderdeel van de ‘Dutch Area’ stond de MRA samen met het netwerk van Connekt en de stand van RHDHV op een unieke centrale plek. Het bleek de perfecte combinatie om diverse mensen en partijen samen te brengen. Binnen de stand werd kennis gedeeld op het gebied van slim, schoon en veilig reizen. En we zagen dat er ook in de praktijk al mooie dingen ontstaan waarmee we onze mobiliteitsopgaven in goede banen kunnen leiden.  

De gezamenlijke traditionele netwerkborrel van de MRA en Connekt op woensdag was wederom een groot succes. Evenals de eerste editie van de Dutch Day op vrijdag. En dat ook bestuurders en directeuren het belang inzien van het stimuleren van ontmoetingen tijdens deze beurs, bleek uit hun aanwezigheid. Zo waren o.a. aanwezig: gedeputeerde Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Van der Horst van de gemeente Amsterdam, het voltallige bestuur van Rijkswaterstaat, 25 directeuren van het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en nog vele anderen.  

Tot ziens in 2026
We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde Intertraffic 2024. Een van de best bezochte en meest gewaardeerde versies was van de meer dan 25 edities die zijn geweest. Dat blijkt ook uit het feit dat 75 procent van de standhouders, inclusief de MRA en Connekt, alweer heeft geboekt voor editie 2026 (10-13 maart). Ook dan komt er weer een mooie, interessante en zeker gezellige Dutch Area, waar de samenwerkende overheden in de MRA u dan weer van harte welkom heten.