Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Andere organisatie MRA nodig voor ontwikkeling ‘metropool van grote klasse’

10-03-2021 Nieuws

De organisatie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moet eenvoudiger worden om de grote ambities van het samenwerkingsverband te kunnen waarmaken. In internationaal perspectief moet de regio zich bovendien niet alleen onderscheiden door economische groeimogelijkheden, maar ook door de goed opgeleide beroepsbevolking, het sociaal evenwicht en de hoge kwaliteit van de leefomgeving. Zo kan de regio zich ontwikkelen tot een ‘metropool van grote klasse’. De organisatie moet hiervoor veranderen en overzichtelijker worden. Dit voorstel doet een commissie onder leiding van de Amsterdamse burgemeester en MRA-voorzitter Femke Halsema aan de colleges van burgemeester en wethouders, de gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA.

De commissie bestaat naast Halsema uit Arthur van Dijk (commissaris van de Koning in Noord-Holland), Leen Verbeek (commissaris van de Koning in Flevoland), Franc Weerwind (burgemeester van Almere), Gerard Kuipers (wethouder in Hilversum) en Thijs Kroese (wethouder in Purmerend). Het voorstel van de commissie is dinsdag 9 maart aan de deelnemers van de MRA verzonden.

De commissie komt met haar voorstel naar aanleiding van een evaluatie van de MRA-samenwerking. Hieruit bleek dat de ontwikkeling van de regio onvoldoende wordt gestuurd en begeleid, terwijl het belang van sterke regionale sturing groot is.

Ambitie uitgewerkt in drie doelen

Diverse gesprekken en bijeenkomsten hebben geresulteerd in de gedeelde ambitie van een ‘metropool van grote klasse’, waarin nabijheid en de menselijke maat een grote kracht zijn. Deze ambitie is in het voorstel uitgewerkt in drie doelen:

• De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking
• Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat
• Een duurzaam verbonden regio

Deze doelen bouwen voort op de historische ontwikkeling van de regio en zorgen voor een grotere herkenbaarheid en onderscheidende kracht van de regio. Hoewel de MRA voor het realiseren van de doelen een goede uitgangspositie heeft, zijn er ernstige belemmeringen die vragen om sturing.

Vereenvoudiging

Om ervoor te zorgen dat de MRA van grotere betekenis wordt voor haar inwoners, in internationaal perspectief en voor de nationale overheid, en tegelijk de gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA goed worden betrokken, is een vereenvoudiging nodig van het overleg binnen de MRA, oordeelt de commissie. De bestuurlijke drukte moet worden verminderd, overleggen moeten heldere besluitvorming dienen en moeten bijtijds worden voorgelegd aan gemeenteraden en Provinciale Staten. De commissie stelt daarom voor om onder meer te gaan werken met een bestuur en een algemene vergadering.

Proces

Het voorstel van de commissie is nu ter consultatie aangeboden aan de colleges, de gemeenteraden en de Provinciale Staten binnen de MRA. Besluitvorming is voorzien vóór de zomer van 2021. Na de besluitvorming zal een overgangsperiode van een half jaar nodig zijn om de nieuwe werkwijze te bestendigen.

Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen en antwoorden en relevante documenten.

Hier kunt u het voorstel van de Transitiecommissie downloaden. Lees hier ook de begeleidende brief aan colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA.