Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

2021 topjaar voor groei aantal woningen in Noord-Holland

23-11-2022 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Het aantal woningen in de provincie Noord-Holland is in 2021 toegenomen met meer dan 17.000, waaronder bijna 15.000 nieuwbouwwoningen. Het gaat om de hoogste groei van het aantal woningen sinds eind jaren ’80. Bijna alle nieuwbouwwoningen in de provincie zijn gerealiseerd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2022 van de provincie.

De monitor van de provincie laat aan de hand van cijfers de actuele stand van de woningmarkt in Noord-Holland zien. Na het dieptepunt in 2012, toen het aantal woningen met ruim 6.000 toenam, is de groei de afgelopen jaren fors toegenomen.

Verleende bouwvergunningen

Naast de groei van het aantal woningen nam ook het aantal verleende bouwvergunningen in 2021 toe ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 zijn door gemeenten vergunningen verleend voor de bouw van ruim 13.000 woningen in Noord-Holland, tegenover 11.000 woningen in 2020. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten echter zien dat de landelijke trend voor dit jaar weer lager is dan in 2021. Drie kwartalen op rij is het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Zorgen over uitvoering plannen

In oktober maakten de Nederlandse provincies woningbouwafspraken met het Rijk. Per provincie is daarin vastgelegd hoeveel nieuwe woningen worden opgeleverd tot 2030. In Noord-Holland gaat het om 184.000 woningen, waarvan 175.000 in de MRA. Er zijn echter zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Onder meer als gevolg van de bouwvrijstelling die onlangs is vervallen. De rijksoverheid en de provincies onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn.