Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Zesde ronde Woningbouwimpuls: € 10 miljoen voor snelle bouw van 2000 woningen in MRA

26-04-2024 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Drie gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) krijgen een financiële bijdrage van het Rijk voor de versnelde bouw van 1.934 woningen. In totaal is hiervoor € 10 miljoen beschikbaar gesteld in de zesde en laatste ronde van de zogenoemde Woningbouwimpuls. Het gaat om woningbouwprojecten in de gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Heemskerk.

De Woningbouwimpuls is een financiële bijdrage om tekorten op woningbouwprojecten af te dekken. Door deze projecten met geld te ondersteunen, kunnen gemeenten sneller meer betaalbare woningen realiseren.

Toekenning in de MRA

De grootste bijdrage in de MRA is in deze zesde ronde voor de gemeente Edam-Volendam, die aan de slag kan met de bouw van 1.160 woningen in het project De Lange Weeren. Hiervoor is € 6,3 miljoen toegekend. De gemeente Haarlem ontvangt € 1,7 miljoen en kan daarmee werk maken van 254 woningen in Molenwijk Noord – Waddenbuurt. De gemeente Heemskerk kan met de Rijksbijdrage van € 2 miljoen in totaal 520 woningen realiseren in de stationsomgeving en in het nieuwbouwproject De Velst.

Landelijk beeld

In totaal zijn in de zesde ronde van de regeling 75 aanvragen ingediend door 60 gemeenten in het land. Daarvan zijn 48 aanvragen in 39 gemeenten gehonoreerd, voor een bedrag van € 177 miljoen. Hiermee wordt bijgedragen aan de bouw van 28.828 woningen, waarvan ruim 70% in het betaalbare segment. In een volgende fase van deze ronde krijgen de afgewezen projecten nog een kans.

Op naar ruim 170.000 woningen tot 2031

De projecten in de MRA waarvoor bijdragen zijn toegekend in de zesde ronde van de Woningbouwimpuls zijn onderdeel van een groter geheel aan plannen, waarover het Rijk en de regio afspraken hebben gemaakt in de Woondeal MRA. Hierin is afgesproken dat tot en met 2030 ruim 170.000 woningen in de MRA worden gebouwd.

In eerdere rondes van de Woningbouwimpuls heeft het Rijk al een bijdrage van ongeveer € 200 miljoen gedaan voor woningbouwprojecten in de MRA, waarmee in totaal ruim 42.500 woningen versneld kunnen worden gebouwd.