Werkgelegenheid blijft groeien in Flevoland

11-02-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Het aantal banen in Flevoland is in 2021 met 4.250 gegroeid, een toename van 2,1% ten opzichte van 2020. Daarmee blijft de werkgelegenheid in de provincie toenemen, hoewel de groei in 2021 minder sterk was dan in de afgelopen jaren. Het totale aantal banen in Flevoland kwam uit op 198.600. Dat blijkt uit het Werkgelegenheidsonderzoek 2021 van de provincie Flevoland.

De groei van de werkgelegenheid is terug te zien in het merendeel van de sectoren. De coronacrisis had echter een stevige impact op de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie. In deze sectoren verdwenen in een jaar tijd ongeveer 840 banen. In veel gevallen ging het om banen van minder dan 12 uur per week. De groei van het aantal banen is vooral te zien bij kleine bedrijven. Het aantal banen bij zeer grote bedrijven bleef stabiel.

Meeste banen in Almere

Van de totale werkgelegenheid in Flevoland is bijna 45% werkzaam in Almere. In absolute zin is daar ook de grootste banengroei te zien: + 1.190 ten opzichte van 2020. Vooral het aantal banen in de zorg en de groot- en detailhandel groeide fors. In Lelystad ontstonden in 2021 970 nieuwe banen, ook vooral in deze sectoren.

Robuuste groei

Dat het aantal banen ondanks de impact van de coronacrisis stijgt, maakt gedeputeerde Jan-Nico Appelman een trotse bestuurder. ‘Ik heb ontzettend veel respect en waardering voor ondernemers en werknemers in de sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis. Het zijn voor hen geen gemakkelijke tijden. Met elkaar werken we aan een robuuste groei van de Flevolandse economie die toekomstbestendig is. Dat is juist in deze tijd zo belangrijk.’

Meeste nieuwe inwoners

Eerder bleek al uit cijfers van het CBS dat het aantal inwoners van Flevoland het snelst groeit van heel Nederland, in 2021 met 15 per 1.000 inwoners. Almere is de snelst groeiende gemeente. In 2021 kwamen bijna 3.000 nieuwe inwoners in Almere, een groei van 14 per 1.000 inwoners. In Flevoland wonen veel jonge mensen; het aantal geboorten is er hoger dan het aantal sterfgevallen. Ook verhuisden meer mensen naar Almere dan dat er inwoners vertrokken.