Bevolking MRA groeide in 2021 harder dan in 2020

10-01-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2021 harder gegroeid dan het jaar daarvoor. De bevolking nam afgelopen jaar met ruim 20.000 inwoners toe, zo’n 5.000 meer dan in 2020. De relatief sterkste groei van het aantal inwoners is vorig jaar genoteerd in MRA-gemeente Beemster. Deze gemeente, die op 1 januari 2022 is gefuseerd met Purmerend, zag het aantal inwoners toenemen met bijna 600, een groei van 60 per 1.000 inwoners. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In alle gemeenten van de MRA wonen ongeveer 2,5 miljoen mensen.

Van alle twaalf provincies groeide de bevolking in 2021 (net als in 2020) met afstand het sterkst in Flevoland, met 15 per 1.000 inwoners. Op de tweede plaats staat Noord-Holland, met een groei van 8 per 1.000 inwoners. In de MRA als geheel groeide de bevolking gemiddeld met 8,36 per 1.000 inwoners.

Snelle groei in Almere

Almere groeit het snelst in Flevoland. In 2021 verwelkomde Almere bijna 3.000 nieuwe inwoners, een groei van 14 per 1.000 inwoners. De groei wordt verklaard door de relatief jonge bevolkingsopbouw, waardoor er meer geboorten zijn dan sterfgevallen. Maar ook verhuisden meer mensen vanuit andere gemeenten naar Almere dan er vertrokken én waren er meer immigranten dan emigranten.

Relatief snelle groei kleine gemeenten

Kleine gemeenten met relatief grootschalige nieuwbouwprojecten groeiden in 2021 verhoudingsgewijs het sterkst. De gemeente Beemster spande landelijk de kroon met een plus van 60 per 1.000 inwoners. Ook Blaricum (+34 per 1.000) en Uithoorn (+25 per 1.000) groeiden relatief hard.

Bevolkingskrimp

Niet overal in de MRA groeide de bevolking. Net als in 2020 kenden zeven MRA-gemeenten in 2021 een krimp van het aantal inwoners. De grootste afname van de bevolking was in Uitgeest (-3,59 per 1.000 inwoners) en Zandvoort (-3,38 per 1.000 inwoners).

Herstel buitenlandse migratie

In de grote steden was de bevolkingsgroei de afgelopen jaren voor een belangrijk deel het gevolg van buitenlandse migratie. Door de wereldwijde coronamaatregelen tijdens de eerste golf van de pandemie nam de instroom van arbeidsmigranten en internationale studenten in 2020 echter sterk af. Hierdoor stokte de bevolkingsgroei van veel steden. In 2021 is de immigratie ten opzichte van een jaar eerder weer flink gestegen, maar nog altijd lager dan in 2019. De bevolkingsgroei van veel steden veerde daardoor weer op.

Van de tien grootste gemeenten in Nederland groeiden er acht sterker dan het landelijke gemiddelde over 2021 (6,6 per 1.000 inwoners). Ten opzichte van de overige steden in de top tien is Almere een uitzondering, omdat de bevolking hier vooral groeide door geboorten en binnenlandse verhuizingen.

Groei Amsterdam op niveau van 2019

Amsterdam kreeg er meer dan 10.000 inwoners bij in 2021 (12 per 1.000 inwoners). In 2020 nam de bevolking van de hoofdstad met slechts 581 inwoners toe. Maar in 2021 groeide de bevolking van Amsterdam alweer bijna net zo sterk als in 2019.