Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Werkbezoek over mobiliteit aan Parijs: ‘Ambities en daadkracht wereldsteden voor autoluwe straten verrassend’

22-03-2022 Nieuws #duurzaamheid#mobiliteit#smart mobility

Een delegatie uit de regio Amsterdam heeft zich tijdens een werkbezoek aan Parijs laten inspireren op het gebied van slim, schoon en veilig reizen. Onder anderen de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof en wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer, beiden lid van het MRA-platform Mobiliteit, directeur Thea de Vries van de Vervoerregio Amsterdam en MRA-directeur Emiel Reiding maakten deel uit van het gezelschap. Zij werden bij het bezoek begeleid door deskundigen van de Nederlandse ambassade in Parijs.

De delegatie bracht onder meer een bezoek aan Hotel Chapelle Logistique, een logistiek centrum aan de spoorlijnen van Gare du Nord. Ook ging het gezelschap naar de Autonomy-beurs, waar duurzame mobiliteitsoplossingen werden gepresenteerd. Denk daarbij aan zelfrijdende elektrische busjes en innovayies rond datagestuurd werken. De tweede dag van het bezoek stond in het teken van POLIS, een netwerk van Europese steden en regio’s dat zich inzet voor het Europese mobiliteitsbeleid.

‘De dagen in Parijs waren ontzettend informatief en interessant’, zegt Jeroen Olthof. ‘Net als de metropool Parijs staat de Metropoolregio Amsterdam voor vier uitdagingen: schoon vervoer, slim vervoer, duurzaam vervoer en betaalbaar vervoer.’

Ambities en daadkracht wereldsteden

De delegatie was verrast door de ambities en de daadkracht van wereldsteden met het autoluw maken van hun straten, zegt de gedeputeerde. ‘Barcelona wil binnen zes jaar een derde van de straten teruggeven aan de inwoners door auto’s te weren en ruimte te maken voor meer groen en actieve mobiliteit. Parijs is daar ook druk mee. Tijdens een fietstocht door de stad fietsten we ontspannen rond op plekken die voorheen volliepen met auto’s. Nu zijn die straten afgezet en hebben fietsers vrij baan.’

‘Nederlandse voorsprons fietsinfrastructuur wordt kleiner’

Nederland heeft nog wel een voorsprong op andere landen als het gaat over fietspaden en fietsinfrastructuur, merkt Olthof op. ‘Je merkt tijdens zo’n werkbezoek dat andere landen dat bewonderen. De voorsprong wordt wel kleiner, want de wereld verandert ontzettend snel. Als je ziet hoe daadkrachtig ze in Barcelona en Parijs te werk gaan, kunnen we daar zeker iets van leren. Wij zijn van het polderen, draagvlak creëren en participatie. In andere landen tonen ze soms meer bestuurlijk lef door het ‘gewoon’ te gaan doen. Die urgentie mogen wij ook wel wat meer hebben. We moeten doorpakken.’

Op de website van de provincie Noord-Holland leest u de volledige terugblik van gedeputeerde Jeroen Olthof: ‘Slimme combinaties en autoluwe steden steeds belangrijker’