Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Vrijdag 14 oktober: MRA-symposium over Verstedelijkingsstrategie

27-09-2022 Nieuws #ruimte#verstedelijkingsstrategie

Vrijdag 14 oktober is het MRA-symposium ‘Verstedelijkingsstrategie, bouwen aan een metropool’. In de prachtige Koepel in Haarlem en door middel van werkbezoeken op locaties naar keuze krijgen de deelnemers inzicht in de stand van zaken van de Verstedelijkingsstrategie, waar we als regio samen met het Rijk aan werken. Hier zien zij de kansen en de dilemma’s van de verstedelijking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met eigen ogen.

Voor het symposium zijn leden van gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA uitgenodigd en wethouders en gedeputeerden van de MRA-deelnemers.

Onbeantwoorde vraagstukken

Met de Verstedelijkingsstrategie zet de MRA samen met het Rijk de koers uit voor de ontwikkeling van onze regio op de middellange en lange termijn. In de strategie komen keuzes bij elkaar op het gebied van woningbouw, werklocaties, mobiliteit, landschap, energie, water en ecologie. De Verstedelijkingsstrategie integreert het beleid van de 30 gemeenten in de MRA, van de provincies Noord-Holland en Flevoland, van de Vervoerregio Amsterdam en van het Rijk. Het samenbrengen van de grote opgaven in onze regio maakt duidelijk dat er nog onbeantwoorde vraagstukken zijn. En dat opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en klimaatbestendigheid.

Tijdens het symposium wordt inzichtelijk gemaakt welke opgaven en oplossingen er zijn en hoe we daarbij als regio samenwerken met het Rijk.