Voor het eerst meer stroom uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool

17-03-2020 Nieuws #duurzaamheid

De productie van hernieuwbare elektriciteit was vorig jaar in Nederland voor het eerst groter dan de hoeveelheid elektriciteit die werd opgewekt met steenkool. De elektriciteitsproductie met steenkool daalde sterk, van ruim 27 miljard kilowattuur (kWh) in 2018 naar ruim 17 miljard kWh in 2019. Tegelijk nam de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen toe van bijna 19 miljard kWh in 2018 tot bijna 22 miljard kWh een jaar later. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal steeg de productie van elektriciteit in Nederland, uit alle bronnen, in 2019 naar een recordhoogte van 121 miljard kWh, een stijging van zes procent ten opzichte van 2018. Het verbruik van elektriciteit in Nederland bleef nagenoeg gelijk.

Inzet in MRA voor Energieakkoord

In MRA-verband wordt gewerkt aan een bijdrage aan het landelijke Energieakkoord. Een onderdeel van dit akkoord is dat in 2030 70% van alle elektriciteit in Nederland duurzaam is opgewekt. Deze afspraak geldt ook voor de andere lidstaten van de Europese Unie. In 2018 kwam het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen volgens het CBS in Nederland uit op 7,4 procent van het totale verbruik, een jaar eerder was dat nog 6,6 procent.

Ook verschuiving van steenkool naar aardgas

Een andere verschuiving die uit de cijfers van het CBS blijkt, is die van steenkool naar aardgas als grondstof voor de productie van elektriciteit. De elektriciteitsproductie met aardgas steef van bijna 58 miljard kWh naar 71 miljard kWh. Als oorzaken noemt het CBS zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2-prijs. Bij de productie van elektriciteit met aardgas wordt relatief minder CO2 uitgestoten dan bij productie met steenkool.

Invoer en uitvoer van elektriciteit

De invoer van elektriciteit uit Duitsland daalde van 21 miljard kWh in 2018 naar 12 miljard kWh een jaar later. De uitvoer van Nederlandse stroom naar Duitsland verzesvoudigde in deze periode juist. Ten opzichte van België was het beeld andersom: in 2019 voerde Nederland 2,8 miljard kWh meer elektriciteit uit België in dan in 2018, terwijl 3,8 miljard kWh minder stroom werd uitgevoerd.